Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

 

Har du mistanke om at barnet ditt er allergisk mot proteiner i kumelk?

Allergi mot kumelkprotein, også kalt melkeallergi eller melkeproteinallergi, er en av de vanligste allergiene hos småbarn. Symptomene kan være foruroligende, men med riktig kosthold er de enkle å takle. Derfor er det svært viktig at det blir stilt en riktig diagnose. Det positive er at de fleste barn som er allergiske mot kumelk vokser det av seg innen de er tre år gamle.

Vær oppmerksom på at dersom barnet ditt er allergisk mot melkeprotein, så vil ikke melk fra andre dyr, som for eksempel sau eller geit, tolereres noe bedre. Derfor bør denne melken også utelates fra kostholdet hvis barnet har fått diagnosen allergi mot kumelkprotein. Siden melk er et av de mest grunnleggende næringsmidlene og en ingrediens i mye annen mat, bør du søke hjelp og råd hos en ernæringsfysiolog eller lege.

Informasjonsbrosjyre - Melkeproteinallergi

I denne brosjyren finner du mer informasjon om melkeproteinallergi, symptomer, tips og råd samt en symptomdagbok.

 

Norsk

Kjennetegn og symptomer på melkeproteinallergi

Melkeproteinallergi er en næringsmiddelallergi og symptomene kan påvirke fordøyelsen og gi for eksempel diaré eller brekninger. Også luftveiene (snue eller hoste) og huden (tørr hud og skurv) kan bli påvirket.
 

Kjennetegn og symptomer

Test om barnet har symptomer

Mistenker du at barnet ditt har problemer med symptomer som kan relateres til kumelkallergi eller annen matallergi? Ta den enkle symptomtesten vår.
 

Hvordan diagnostiseres allergi mot kumelkprotein?

For å finne ut om det foreligger allergi mot kumelkprotein, undersøker legen barnet og spør om du har merket deg noen symptomer. Hvis det er mistanke om allergi mot kumelkprotein, kan legen også foreta spesielle tester for å stille en diagnose.

Mer om diagnose
Hvordan påvirkes barnets matinntak av melkeproteinallergi?
Amning och mjölkproteinallergi

Når det først er blitt stilt en diagnose, er symptomene på melkeproteinallergi enkle å gjøre noe med.

              

Legen forteller deg hvordan du skal takle symptomene og hvordan du unngår at barnet får i seg melkeprotein. Det skal ikke være nødvendig å endre på ammerutinene dine. I det sjeldne tilfellet at barnet utvikler allergi som en reaksjon mot melkeprotein i morsmelken, vil legen fortelle hvordan du fjerner melkeprotein fra kostholdet ditt (for eksempel melkepulver, kremfløte, yoghurt og ost, men også produkter som er produsert med geit‑ eller sauemelk).

 

Barnets alder og hvor alvorlig barnet reagerer avgjør hvor lenge du må være spesielt oppmerksom på barnets kosthold. Oftest er det utviklet toleranse mot kumelkprotein i treårsalderen.Amming
IMPORTANT NOTICE: Mothers should be encouraged to continue breastfeeding even when their babies have cow’s milk protein allergy. This usually requires qualified dietary counseling to completely exclude all sources of cow’s milk protein from the mothers’ diet. If a decision to use a special formula intended for infants is taken, it is important to follow the instructions on the label. Unboiled water, unboiled bottles or incorrect dilution can make babies ill. Incorrect storage, handling, preparation and feeding can eventually lead to adverse effects on the health of babies. Formula for special medical purposes intended for infants must be used under medical supervision.

Share