Forstoppelse – et symptom på melkeproteinallergi

 
Barn som lider av förstoppning

Forstoppelse innebærer at tarmtømmingen blir sjelden eller problematisk, og at tilstanden vedvarer i to uker eller mer.

Det er et vanlig problem hos småbarn og kan starte allerede det første leveåret.

 

Alle barn har sitt eget avføringsmønster. Det er svært vanlig at barn har hard avføring nå og da, og enkelte barn som ammer, har avføring så sjelden som én gang i uken. Vanligvis er forstoppelse ingenting å bekymre seg for, siden det svært sjelden ligger noen helsemessig årsak til grunn.

 

Barn opptil tre måneder kan ha tarmtømminger opptil tre ganger per dag.

 

Hvorfor har barnet mitt forstoppelse?

For mange barn kan langvarig forstoppelse være relatert til melkeproteinallergi. Noen barn har langsom tarmfunksjon (som også er normalt) og har ikke avføring så ofte.

 

Kan barnet mitt ha melkeproteinallergi?

Forstoppelse er et vanlig symptom hos barn med allergi mot kumelk.

 

Barn med allergier har vanligvis mer enn ett symptom, og disse symptomene kan være svært ulike hverandre.

 

Symptomtesten vår er en enkel kontroll av vanlige symptomer som kan relateres til melkeproteinallergi.

 

   

Her kan du velge mellom forskjellige symptomer som kan relateres til kumelk. Etterpå kan du diskutere dem med legen din.

 

Søk alltid legehjelp hvis du lurer på noe eller uroer deg for barnets helse.

Share