Compat®

Compat® banner

Compat®-serien av medisintekniske produkter inkluderer enterale ernæringspumper, administreringssett, sonder og gastrotuber og diverse ulikt tilbehør for både voksne- og barnepasienter, og både til sykehus og ved hjemmesykepleie


Sortiment