Webinar 2023

Her kan du som helsepersonell få et overblikk over våre webinar i 2023, og melde deg på de webinarene du vil delta på.

Velkommen!

Ernæring ved kumelkproteinallergi

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Vibeke Østberg Landaas er spesialist i klinisk ernæring, og har jobbet ved barneavdeling for allergi- og lungesykdommer ved Rikshospitalet siden 2009. I tillegg er hun aktiv i undervisning av studenter og helsepersonell. Fagområder av spesiell interesse er ernæringsvansker ved eliminasjonsdietter og allergisk spiserørsbetennelse (eosinofil øsofagitt).

Tirsdag 28. Februar kl. 14.00 - 15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Oppstart fast føde til prematurfødte barn

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Madelaine Eloranta Rossholt er klinisk ernæringsfysiolog ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun brenner for god ernæringsbehandling til de aller minste, og jobber delt som stipendiat innen prematurernæring ved siden av det kliniske arbeidet.

Tirsdag 07. mars kl. 14.00 – 15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Vegan- og vegetarkost hos gravide, ammede og spedbarn med oss i Nestlè barneernæringsteamet.

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Nestlé Barneernæringsteamet

Tirsdag 21. mars kl. 14.00 – 15.00

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Ernæring til intensivpasienter

Metabolisme ved akutt kritisk sykdom. Hvordan ernæringsbehandle intensivpasienten? Hva sier den nyeste forskningen om ernæringsbehandling hos denne pasientgruppen?

Foreleser: MD, PhD, MPH Professor/Consultant Surgeon, gastrokirurgisk avd. UNN Tromsø. Øivind Irtun

Målgruppe: helsepersonell

Tirsdag 28. mars kl 14.00-15.00

Småspiste barn

Samme webinar holdes 27. april. Mer informasjon kommer!

Foreleser:Henriette Santi er klinisk ernæringsfysiolog og jobber ved seksjon for klinisk ernæring ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun har mange års erfaring innen pediatrisk klinisk ernæring og jobber med barn med mange ulike diagnoser. Barn med mage-/tarmsykdommer og barn med spisevansker er blant hennes «hjertebarn».

Tirsdag 18. April kl. 14.00 -15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Ernæring ved ALS

Hva er viktig å legge vekt på ved ernæringsbehandling til ALS pasienter? Hva sier den nyeste forskningen om ernæringsbehandling hos denne pasientgruppen? Hvordan kan KEF inngå i tverrfaglig samarbeid med ALS-team

Foreleser: KEF OUS/Nevroklinikken Ine Ch. Skogly og Vilde Aabel Skodvin

Onsdag 26. april kl 14.00-15.00

Småspiste barn

Samme webinar holdes 18. april. Mer informasjon kommer!

Foreleser:Henriette Santi er klinisk ernæringsfysiolog og jobber ved seksjon for klinisk ernæring ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun har mange års erfaring innen pediatrisk klinisk ernæring og jobber med barn med mange ulike diagnoser. Barn med mage-/tarmsykdommer og barn med spisevansker er blant hennes «hjertebarn».

Torsdag 27. April kl. 14.00 -15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Vekstkurver

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Katrine Gauer er spesialist i barnesykdommer med bred erfaring som barnelege i over 10 år. Hun har arbeidet ved nyfødt, barne -og ungdomsavdelinger ved ulike sykehus, i privat barnelegepraksis og som helsestasjonslege. Hun har særlig erfaring innen barnenevrologi og utviklingsforstyrrelser.

Tirsdag 09. mai kl. 14.15 – 15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Vegan- og vegetarkost hos gravide, ammede og spedbarn med oss i Nestlè barneernæringsteamet.

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Nestlé barneernæringsteamet.
24. mai klokken 14.00-15.00.

Onsdag 24. mai kl. 14.00 – 15.00

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Søvn hos småbarn

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Elisabeth Gerhardsen er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har jobbet med barn og foreldre i over 25 år. Hun har arbeidet som helsestasjonspsykolog, i skolens rådgivningstjeneste (PPT), i barnevernet, i poliklinikk (BUP) og på ulike sykehus. Hun har i tillegg gitt ut mange bøker.

Torsdag 1. Juni kl. 14.00 - 15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code

Atopisk eksem

Mer informasjon kommer!

Foreleser:Bente Krane Kvenshagen er barnelege med doktorgrad i matallergi hos barn. Hun har jobbet på Sykehuset Østfold, Rikshospitalet og er nå ansatt som barnelege ved Best Helse Nordstrand i Oslo.

Tirsdag 06. Juni kl. 14.00 – 15.30

Registrer deg her:

Meld deg på her! QR code