Symptoms Checker

Test om barnet har symptomer

Har barnet ditt problemer med symptomer som kan være koblet til kumelkallergi eller annen matallergi?

Forbered deg før neste legebesøk, lær deg mer om vanlige symptomer og hjelp legen med å stille riktig diagnose.

START

Har barnet ditt opplevd å ha symptomer i magen eller tarmsystemet?

Har barnet ditt opplevd å ha symptomer i luftveiene?

Har barnet ditt opplevd symptomer på huden?

Har barnet ditt hatt allmenne, generelle symptomer?

Symptoms Checker
Symptoms you reported about your child:

Hvis du har oppgitt to eller flere symptomer, kan barnet ha symptomer som er relatert til kumelkallergi. Rådfør deg med helsesøster eller annet helsepersonell for videre utredning.

Selv om du bare har oppgitt ett symptom, kan det være verdifullt å rådføre deg med helsesøster eller lege.

Ansvarsfraskrivelse:

Henvend deg til barnets fastlege for å få stilt en diagnose. Det er viktig at du ikke eksperimenterer med å gi barnet ditt en melkefri diett før du har mottatt anbefalinger og råd fra legen.

Share