Kunskap om mjölkproteinallergi
Vi kan gi deg
kunnskapen og de verktøyene du trenger for å takle melkeproteinallergi
 

Laktoseintoleranse må ikke forveksles med melkeproteinallergi

Det er viktig å kunne skille mellom laktoseintoleranse og melkeproteinallergi, siden de har ulike årsaker og dermed ikke kan behandles likt. Allergi mot proteiner i kumelk utvikles ofte tidlig i livet, mens laktoseintoleranse er svært uvanlig før i femårsalderen.

 

Hva er melkeproteinallergi?

Melkeproteinallergi er en type matallergi som gjør at barnets immunsystem reagerer på proteinene som finnes i melk, slik at det oppstår allergiske symptomer. Det kan dreie seg om problemer med huden (utslett, tørr eller kløende hud eller skurv), fordøyelsen (diaré, brekninger, forstoppelse og oppstøt) eller åndedrettet (rallende åndedrett, hoste, rennende nese). Allergien oppstår vanligvis før barnet er fylt ett år.

 

Hva er laktoseintoleranse?

Laktose er et sukker som finnes naturlig i melk. Laktose finnes også i morsmelken. I motsetning til melkeproteinallergi har laktoseintoleranse ingenting med immunsystemet å gjøre. I stedet handler det her om en manglende evne til å bryte ned melkesukkeret. Laktoseintoleranse er dessuten svært uvanlig hos barn under fem år.

Informasjonsbrosjyre - Melkeproteinallergi

I denne brosjyren finner du mer informasjon om melkeproteinallergi, symptomer, tips og råd samt en symptomdagbok.

 

Norsk

Å stille en diagnose

Symptomene kan være plagsomme, men allergi mot kumelkprotein kan enkelt takles med riktig kosthold. Derfor er det viktig at riktig diagnose stilles så tidlig som mulig.

Kjennetegn og symptomer på melkeproteinallergi

Melkeproteinallergi er en næringsmiddelallergi og symptomene kan påvirke fordøyelsen og gi for eksempel diaré eller brekninger. Også luftveiene (snue eller hoste) og huden (tørr hud og skurv) kan bli påvirket.
 

Kjennetegn og symptomer

Hvordan diagnostiseres allergi mot kumelkprotein?

For å finne ut om det foreligger allergi mot kumelkprotein, undersøker legen barnet og spør om du har merket deg noen symptomer. Hvis det er mistanke om allergi mot kumelkprotein, kan legen også foreta spesielle tester for å stille en diagnose.

Mer om diagnose

Test om barnet har symptomer

Mistenker du at barnet ditt har problemer med symptomer som kan relateres til kumelkallergi eller annen matallergi? Ta den enkle symptomtesten vår.
 

Share