Peptamen® HN

Peptamen HN er spesielt tilpasset voksne pasienter med et forhøyet proteinbehov og en svekket gastrointestinal funksjon


Ulike bruksområder for Peptamen-produktene er postoperativt, ved kritisk sykdom, inflammasjon, forsinket tømming av magesekken, Crohns sykdom, HIV/AIDS og kronisk eller akutt pankreatitt.


Sondenæringer som tolereres ekstra godt