Peptamen® Neutral

Peptamen er spesielt velegnet for voksne pasienter med et normalt energi- og proteinbehov samt svekket gastrointestinal funksjon og malabsorpsjon, slik som ved omfattende kirurgiske inngrep, kort tarm, pankreatitt og cystisk fibrose.
Sondenæringer som tolereres ekstra godt