Peptamen® AF

Protein- og energirik sondenæring spesielt utviklet for stabile intensivpasienter

Peptamen AF er en sondenæring som er utviklet for å imøtekomme behovene ved tilstander hos kritisk syke pasienter. Det omfatter for eksempel inflammasjon, oksidativt stress og katabolisme. Peptamen AF er utviklet for tidlig enteral ernæring (innen 24–48 timer).


Sondenæringer som tolereres ekstra godt