Peptamen®

Peptamen

Peptamen er en serie med produkter som tilbyr ernæringsmessig fullverdige sondenæringer der myseproteinet er spaltet til peptider. Produktene er beregnet for kostbehandling for personer med nedsatt eller svekket mage- og tarmfunksjon, for eksempel ved malabsorpsjon, diaré, intoleranse overfor standard sondenæringer, forsinket tømming av magesekk, korttarmsyndrom, inflammatoriske tarmsykdommer og pankreasinsuffisiens. Sondenæringene kan også være velegnet ved kritisk sykdom.


Peptamen-serien er veldokumentert, og har over 20 års klinisk erfaring med å støtte pasienter som har behov for en sondenæring som tolereres godt.Sondenæringer som tolereres ekstra godt