Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert
 
Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
 
Dual Spike Set

Dual Spike Set

 
Compat Ella® Pump Dual Spike Set er beregnet for samtidig administrering av enteral ernæring og/eller hydrering via to separate beholdere, og kan brukes sammen med Compat Ella® ernæringspumpe.

Last ned produktfaktablad

 

Egenskaper

Dual Spike: For samtidig sondenæring og/eller hydrering via to separate beholdere.

 

Innebygd sikkerhet: Alle Compat Ella® ernæringssett er utstyrt med den patenterte sikkerhetsmekanismen AAFF (Auto-Anti-Free-Flow). AAFF er innebygd i kassetten og aktiveres alltid automatisk for pasientens sikkerhet.

 

Tryggere koblinger: For økt pasientsikkerhet er ENFit®-, ENLock- og ENPlus-koblingene konstruert slik at de ikke kan brukes sammen med IV-produkter, for å unngå feilkoblinger.

 

Ernæringssikre materialer: Compat Ella® ernæringssett er uten DEHP, BPA eller lateks*.

 

Kompatibilitet:

  • Ernæringsbeholder: ENPlus
  • Enterale ernæringssonder: ENFit®, ENLock, Funnel**
  • Legemiddelsprøyter: ENFit®, ENLock, Oral, Luer

 

*Delene overstiger ikke maksimale konsentrasjoner på 0,1 % totalt DEHP-innhold (di-ftalat (2-etylheksyl)). Lateks tilsettes ikke med hensikt under produksjonen.

**Det kan forekomme manglende kompatibilitet.

 

Spesifikasjoner

Steril: Sterilisert med etylenoksid.

 

Emballasje: Pakket individuelt i esker med 30 enheter (29,5 x 26 x 19 cm).

 

Oppbevaring: Oppbevares i romtemperatur. Beskyttes mot direkte sollys og fuktighet.

 

Holdbarhet: 3 år fra produksjonsdato. Utløpsdato er angitt på emballasjen.

 

Brukstid: 24 timer. For engangsbruk.

 

Slangelengde: Avstand fra ernæringskobling til sondekobling på pasient: 230 cm. Avstand fra ernæringskobling til Y-ventil: 30 cm. Avstand fra ernæringskobling til pumpe: 50 cm

 

Slangediameter: Nominell indre diameter: 3,0 mm. Nominell ytre diameter: 4,15 mm..

 

CE-merking: Samsvarer med det europeiske direktivet 93/42/EØS om medisinsk utstyr. Det er utstedt en CE-sertifisering av et offisielt godkjent, teknisk kontrollorgan: TÜV SÜD (CE0123).

 

Miljøavtrykk: Symbolet «Grønt Punkt” viser at Nestlé Health Science påtar seg sitt ansvar som produsent og bidrar til finansiering av gjenvinningen.

 

Materialer: Slanger: PVC og silikon. Alle materialer er uten DEHP, BPA og lateks*. Ytterligere detaljer fås på forespørsel.

 

* Delene overstiger ikke maksimale konsentrasjoner på 0,1 % totalt DEHP-innhold (di-ftalat (2-etylheksyl)). Lateks er ikke tilsatt med hensikt under produksjonen.