Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

 
 
 
 
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert
 
Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
 
Compat Ella Pump

Compat Ella® Enteral ernæringspumpe

 

Last ned produktfaktablad

En ny og innovativ bærbar enteral ernæringspumpe som er designet for enkel bruk, ernæringssett og tilbehør.

COMPAT Ella varenummer: Universal Set 934503, Spike Set 825382, DualSpikeSet 931526
 

Egenskaper

 • Program for kontinuerlig drift og intervalldrift for mellom 1 ml og 4000 ml, med eller uten dosegrense
 • Tilførselshastighet fra 1 ml/t til 600 ml/t
 • Tilførselshastighet og tilført mengde vises alltid i driftsmodus
Enkel å bruke og forstå:
 • Fargeskjerm med lettforståelige symboler for pumpestatus, batteritid og pumpemodus
 • U-formet tastatur med knapper og med intuitive og tydelige symboler
 • På skjermen vises tekst om pumpestatus, hjelp for programmering av ernæringsbehandling og problemløsning
Nøyaktig og sikker:
 • Alarmvarsling ved oppstrøms- og nedstrømsokklusjon og ved luft i slangen
 • +/-5% tilførselsnøyaktighet*
 • AAFF-teknologi: Auto-Anti-Free-Flow for økt pasientsikkerhet
 • Separat tilførselshistorikk for 1) pågående ernæringsprogram og 2) akkumulert volum*
 • Tastaturlås forhindrer utilsiktede endringer
Robust:
 • 5 års serviceintervall*
 • Kan rengjøres i rennende varmt vann
Mobil:
 • Lett og bærbar. Fungerer uavhengig av stilling.
 • 24-timers batterivarighet ved en tilførselshastighet på 125 ml/t
Avanserte funksjoner:
 • Tilkobling til administrasjonssystem for pasientdata (PDMS – Patient Data Management System)*
 • Intervallmodus for tilførsel av spesifikke volum ved spesifikke intervaller
 • Terapilås som forhindrer utilsiktet behandlingsbytte
 • 30-dagers volumhistorikk
 • Nattmodus: Ingen alarm ved avslutning av ernæringsprogrammet

 

*Mer informasjon finnes i bruksanvisningen for Compat Ella® eller på forespørsel.

Bestillingsinformasjon

Kundeservice: 81568332

[email protected]

Pumpens funksjoner

 • Tilførselsnøyaktighet: +-5 %.*
 • AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (avhengig av ernæringssett)
 • Tastatur: Ergonomisk U-formet tastatur med lettforståelige ikoner.
 • Skjerm: Fargeskjerm som tydelig viser pumpestatus.
 • Språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, nederlandsk, svensk, finsk, norsk, tsjekkisk, slovakisk, portugisisk og polsk. Velges av brukeren.
 • Kontinuerlig drift: Kontinuerlig ernæringstilførsel. Med eller uten grense for totalvolum.
 • Tilførselshastighet: 1–600 ml/t i steg på 1 ml
 • Volumgrense: 1–4000 ml i steg på 1 ml
 • Alarmer: Luft i slangen, separat oppstrøms-/nedstrømsokklusjon av tilførselen, dør åpen, ingen kassett, doseslutt, inaktivitetspause, batteri
 • Tilført volum for denne behandling: Tilført volum for pågående ernæringsprogram. Kan nullstilles av brukeren.
 • Akkumulert volum: Totalt tilført volum siden dette parameteret sist ble nullstilt av brukeren.
 • 30-dagers volumhistorikk: Totalt tilført volum for hver 24-timersperiode i løpet av de siste 30 dagene.
 • Innstillinger: Alarmvolum, styrke og varighet bakgrunnslys, alarm når ernæringsbehandlingen er over (ja/nei), tastelås (på/av)
 • Påfylling: Ettrykks automatisk (17 ml) eller manuell.

 

*Mer informasjon finnes i bruksanvisningen for Compat Ella® eller på forespørsel.

Avanserte funksjoner

 • Intervalldrift: Tilførsel av angitte bolusmengder i ml ved forhåndsdefinert intervall. Bolus mellom 1 og 2000 ml. Intervallene kan stilles inn på mellom 15 minutter og 12 timer. Med eller uten grense for totalt volum.
 • Låst intervalldrift: Intervalldrift er ikke tilgjengelig for brukeren
 • Terapilås: Låser alle parametere for det aktuelle ernæringsprogrammet, slik at brukeren ikke kan endre dem
 • Sykepleieralarm: Sender en alarm til systemet for sykepleieranrop. Den fysiske koblingen skjer via en spesialkabel som fås som tilbehør.
 • Patient Data Management System): Compat Ella® kan kobles til visse PDMS-systemer som er vanlige på intensivavdelinger. Det gjør det mulig med automatisk overvåking av ernæringstilførselen til individuelle pasienter. Den fysiske koblingen skjer via en spesiell seriell kabel. Egne programvaredrivere er tilgjengelig for hvert system.*

Pumpens spesifikasjoner

 • Pumpevekt: 499 g.
 • Batteri: Lithium. Kjører i 24 timer ved 125 ml/t vann. 6 timers ladetid.
 • Pumpens mål: L: 140 mm x B: 140 mm x H: 62 mm
 • Pumpesettets forpakning: Pakket enkeltvis i en eske.
 • Oppbevaring: Skal oppbevares ved romtemperatur. Beskytt mot sollys og fuktighet.
 • Produktklassifisering: Klasse IIa
 • Kapslingsklasse: IP25
 • CE-merking: Oppfyller direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. En CE-sertifisering er utstedt av et akkreditert meldt organ: TÜV Rheinland (CE0197).
 • Miljømerket: Grønt Punkt-symbolet viser at Nestlé Health Science Science tar sitt produsentansvar på alvor og bidrar til finansiering av gjenvinningen av produktet.
 

OPPLÆRINGSSENTER

 •  


  Vårt brukervennlige opplæringssenter lærer deg hvordan du kan bruke Compat Ella® på en interaktiv og engasjerende måte med videoer, veiledning og øvelser.

  Opplæringssenter
ernæringssett
 
Compat Ella Universalset
Compat Ella Universalset
 
Les mer
Compat Ella Spikset
Compat Ella Spikset
 
Les mer