ThickenUp®

ThickenUp

Dysfagi er tilstand der man har problemer med å svelge fast føde eller væske. Dysfagi er ofte forårsaket av sykdommer eller skader på nervesystemet og kan i lengden føre til alvorlige helsekomplikasjoner som underernæring, dehydrering, vekttap og luftveisinfeksjoner. Å tykne mat eller drikke til ønsket konsistens letter ikke bare svelgingen, men sikrer nærings- og væskebehovet.

Produktsortimentet består av ThickenUp® og ThickenUp® Clear - to velprøvde og populære fortykningsmidler som er trygge og gode valg til pasienter med svelgevansker. ThickenUp® er et stivelsesbasert fortykningsmiddel som med fordel kan brukes i matlaging. ThickenUp® Clear er et klart og amylaseresistent fortykningsmiddel som verken påvirker smak, lukt eller farge.

ThickenUp® produktene klassifiseres som næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Beregnet til kostbehandling av pasienter med dysfagi.


Våre produkter ved dysfagi