Dette er ModuLife™

ModuLife™ er basert på Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED), den første og eneste kostbehandlingen med vanlig mat som har klinisk dokumentert effekt i behandling av Crohns sykdom. CDED er en kombinasjon av partiell enterel ernæring (PEN) og vanlige matvarer. I CDED brukes Modulen® IBD som PEN i kombinasjon med spesielt utvalgte matvarer som skal hjelpe personer med Crohns å få kontroll over sin sykdom. Les mer om Modulen® IBD her.

ModuLife™ er utviklet for å påvirke faktorer som forårsaker ubalanse i tarmmikrobiotaen, endring i tarmslimhinnen og betennelse ved Crohns.

Målet med ModuLife™ er å oppnå og opprettholde perioder uten betennelse.

ModuLife™ bør bruks i samråd med helsepersonell. Programmet er ikke ment å være en erstatning for pasientenes kontakt med helsevesenet og utgjøre heller ikke medisinsk rådgivning.

Modulife banner

Sammenheng mellom Crohns sykdom og mat

Det er vanlig at pasienter med Crohns sykdom har spørsmål om kosthold. Mange tilpasser kostholdet sitt og ekskluderer ulike matvarer med eller uten veiledning fra helsepersonell.1,2

62%

av voksne pasienter mener at kosthold er viktig for å påvirke utfallet av sykdommen.3

59%

Mener at kosthold er like viktig eller viktigere enn medisiner3

66%

av pediatriske pasienter (og 72 % av foreldrene) som behandles for aktiv Crohns med total enteral ernæring oppgir at de foretrekker et alternativ som inkludererer fast føde.4

Kostholdet har stor betydning for utviklingen av:5

LÄNKEN MELLAN CROHNS SJUKDOM OCH MAT LÄNKEN MELLAN CROHNS SJUKDOM OCH MAT

Tarmen til en pasient med Crohns sykdom skiller seg på mange måter fra en frisk tarm. Blant annet sees en dysbiose i tarmens mikrobiota, lave nivåer av butyrat, færre reseptorer for kortkjedede fettsyrer og et svekket immunforsvar. Samspillet mellom kosthold og mikrobiota har stor betydning for utvikling av betennelse og dermed også helbredelse av Crohns sykdom.5

Kosthold påvirker patogenesen av Crohns sykdom

Flere faktorer i kostholdet, spesielt i vestlig kosthold, har en stor innvirkning på mikrobiomet og utvikling av betennelse i tarmen.5

En strategi for kostholdsbehandling bør derfor inngå som en del av den overordnede behandlingsplanen for Crohns sykdom.

Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED) er en eksklusjonsdiett designet for å påvirke faktorer som forårsaker ubalanse i tarmens mikrobiota, endringer i tarmslimhinnen og betennelse ved Crohns sykdom.5

Kosten påverkar patogenesen av Crohns sjukdom

Modulife™ – en kostbehandling ved Crohns sykdom

 • Modulife™ er et program som består av flere deler for å kunne følge et tilpasset kosthold ved Crohns sykdom.
 • Programmet inkluderer eksklusjonsdietten CDED – et kosthold basert på vanlige matvarer.
 • For å sikre tilstrekkelig inntak og opptak av næringsstoffer kombineres CDED med Modulen® IBD.
 • ModuLife™ gir også tilgang til en støtteplattform for helsepersonell og pasientplattform som er tilgjengelig via pc eller mobilapp.
Modulife programmet Modulife

CDED i kombinasjon med Modulen® IBD har vist seg å være effektiv for å indusere remisjon i kliniske studier hos både barn og voksne pasienter med Crohns sykdom. Kostholdsbehandlingen har også vist seg å tolereres bedre enn total enteral ernæring.

CDED anbefales i EPSEN retningslinjer for klinisk ernæring ved IBD 2023 6.

Lær mer om evidens rundt CDED og Modulen® IBD her.

CDED er oppdelt i tre faser

Modulife Modulife

For hver fase er det en liste over:

 • Mat- og drikkevarer som anbefales å innta hver dag = anbefalte mat- og drikkvarer
 • Mat- og drikkevarer som kan inntas i ulike mengder = tillatte mat- og drikkevarer
 • Mat- og drikkevarer som bør utelukkes = ikke tillatte mat- og drikkvarer

FASE 1: Et realtivt begrenset kosthold spises de første 6 ukene. Det kan derfor være viktig å supplere kostholdet med Modulen® IBD.

FASE 2: I fase 2 tillattes flere mat- og drikkevarer og mengde Modulen® IBD kan trappes ned til 25 % av energibehovet.

FASE 3: Antall tillatte mat- og drikkvarer utvides ytterligere og mange av matvarene som tidligere var begrenset kan inntas i større mengder. I tredje fase er det også frie måltider. Modulen® IBD kan fortsatt benyttes og dekke 25% av energibehovet.

Etter fase 3 er målet at pasienten, under veiledning av helsepersonell skal finne en balanse i kostholdet som passer den enkelte. Kanskje fortsetter pasienten med hovedsakelig CDED-vennlig mat?

Laptop Mocup

Gjennomfør treningen – bli en ekspert i ModuLife™

For å komme igang med ModuLife™ må du som helsepersonell gjennomføre nettbasert opplæring. Opplæringen tar omtrent 2 timer. Etter fullført opplæring får du tilgang til flere ressurser (inkl. CDED-faser), videoer osv. Først da kan du gi dine pasienter tilgang til støtteplattfortmen og appen.

Les hvordan du går frem her.

Registrer deg her.

Bilder invite

Inviter din pasient til ModuLife™ plattformen

Etter at du som helsepersonell har gjennomført ModuLife™ opplæringen kan du invitere dine pasienter til ModuLife™ programmet.

Les hvordan du går frem her.

Registrer deg og inviter pasienter her.

Bild Modulife platform film

En guide til pasientplattformen ”mymodulife.com”

Denne filmen viser hvordan du som helsepersonell inviterer, engasjerer og følger opp dine pasienter via plattformen. Se filmen her.

Bild CDED

En oppsummering av CDED + PEN

Få en kort oppsummering av CDED-dietten. Se filmen her.

Klinisk dokumentation

Klinisk dokumentasjon

Les mer om evidensen rundt CDED og Modulen® IBD her.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Klikk her for å komme til spørsmål og svar.

Oppdag vårt utvalg

Modulen® IBD er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål til kostbehandling av Crohn’s sykdom. Skal brukes under medisinsk tilsyn. Kun egnet fra 5 års alder.

Referanser:

 1. Kane S. What physicians don't know about patient dietary beliefs and behavior can make a difference. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;6(5):545-7.
 2. Zallot C et al. Dietary beliefs and behavior among inflammatory bowel disease patients. Inflamm Bowel Dis. 2013;19(1):66-72.
 3. de Vries Patient's Dietary Beliefs and Behaviours in Inflammatory Bowel Disease. JHM et al. Dig Dis. 2018 Nov 2:1-9.
 4. Svolos V et al. Dietary treatment of Crohn’s disease: perceptions of families with children treated by exclusive enteral nutrition, a questionnaire survey. BMC Gastroenterol 2017 Jan. 19.
 5. Levine A, et al. Evolving role of diet in the pathogenesis and treatment of inflammatory bowel diseases. Gut. 2018;66:1-13.
 6. Bischoff et al., ESPEN guidelines on Clinical Nutrition in IBD, Clin. Nutr. 41 2023;352-379.