Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert


Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Compat Soft

Compat® Soft 8 & 10FR 120 cm S ENFit™

Compat® Soft nasogastriske sonder med ENFit™-koblinger er ment for voksne pasienter som trenger intermitterende eller kontinuerlig tilførsel av næring, væsker eller legemiddel til fordøyelseskanalen via den naturlige nasoenteriske veien.

 

KORT OM FUNKSJONER

Materiale: Compat® Soft-sonden er fremstilt av mykt, røntgentett polyuretanmateriale og har avrundet distal ende for høyere pasientkomfort.

Sikrere tilkoblinger: Sonden har markeringer for hver 5. cm for vurdering av plasseringsdybde og kontroll av sondebevegelse. De siste 5 cm av sondens distale ende er belagt med Hydromer®, et vannaktivert, smørende belegg som gjør sonden enklere å plassere. Det inngår en forhåndsmontert leder for å lette plasseringen av sonden Compat® Soft 8/10 French “S”. Lederen er smurt for å minske risikoen for at sonden flyttes på når lederen tas bort.

Kompatibel: Compat® Soft-sonden er kompatibel med alle administrasjonssett og sprøyter med ENFit™-koblinger.