Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert
 
Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
 
Kirurgi

Riktig ernæring kan bidra til bedre restitusjon etter kirurgi

 
KIRURGI

Ernæring er en viktig del ved kirurgi. Delvis kan riktig ernæring før operasjonen redusere eventuelle problemer i forbindelse med inngrepet – og delvis kan riktig ernæring forbedre restitusjonen.

 

Hvert år utføres det mer enn 230 millioner større kirurgiske inngrep rundt om i verden.(1) Etter et slikt inngrep har kroppen behov for restitusjon, og det er viktig at pasientens behov for protein og energi blir dekket.

 

 

Riktig ernæring bidrar til raskere restitusjon(2)

 

Kliniske studier viser at hvis kostholdet suppleres med spesielle næringsstoffer før operasjonkan det redusere post-operative komplikasjoner. Dette gjelder også når pasienten vurderes som velernært.(3) Ved visse typer kirurgi kan det være gunstig å gi spesialnæring som styrker immunsystemet, og som blant annet kan føre til kortere sykehusopphold.(4)

 

Etter en større operasjon er ernæring en viktig komponent for at pasienten skal kunne gå tilbake til et normalt liv så snart som mulig. Derfor er det viktig å sikre næringsinntaket tidlig etter inngrepet, uavhengig av om pasienten kan spise selv eller trenger sondemat(4)

 

Vi hos Nestlé Health Science har lang erfaring med individtilpasset ernæring før og etter kirurgi.

 
  1. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet. 2008;372(9633):139-44.
  2. Ljungqvist O, Dardai E, Allison SP. Basics in clinical nutrition: perioperative nutrition. E-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. 2010;e93-6.
  3. Windsor A, Braga M, Martindale R. Fit for surgery: an expert panel review on optimizing patients prior to surgery, with a particular focus on nutrition. Surgeon. 2004;2(6):315-9.
  4. Martindale RG, McClave SA, Taylor B, Lawson CM. Perioperative nutrition: what is the current landscape? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(5 Suppl):5S-20S.

 

Share