Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert
 
Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
 
COMPAT®

COMPAT®

 
ENTERALE ERNÆRINGSPUMPER, ERNÆRINGSSETT OG TILHØRENDE UTSTYR
 
Compat<sup>®</sup> Ella
Compat® Ella
En ny og innovativ bærbar enteral ernæringspumpe som er designet for enkel bruk, ernæringssett og tilbehør.
Les mer
Compat<sup>®</sup> Go
Compat® Go
Bærbar enteral ernæringspumpe, ernæringssett og tilbehør.
Les mer

Nye, sikre koblinger

 

De nye ENFit™-koblingene er designet for å beskytte pasienten mot feilkoblinger mellom enterale og ulike typer intravenøse systemer. Nestle Health Science-produkter med ENFit™-koblinger introduseres gradvis på markedet i løpet av 2016–2017.

 

Det skjer en feilkobling når klinisk inkompatible væskesystemer kobles sammen. Slike feilkoblinger kan utsette pasientene for risikoer som i enkelte tilfeller kan være livstruende.

 

Koblingssystemet ENFit gjør det vanskeligere å tilføre annet enn sondenæring gjennom systemet, og gjelder enterale koblinger mellom legemiddelporter, sprøyter, ernæringssett og sonder. Etter hvert som ISO-standarden tas i bruk vil ENFit erstatte Oral, Luer, ENLock og andre enterale koblinger.

 

Nestlé Health Science er medlem av GEDSA (Global Enteral Device Supplier Association), og har sammen med de øvrige medlemmene arbeidet for å utvikle ENFit-koblingene og dermed oppfylle kravene i ISO-standard 80369-3.

 

For mer informasjon om ENFit kan du besøke www.stayconnected.org

 

Bytesschema ENFit™ Nestlé Health Science: Svenska, Norska, Danska, Finska

GRAVITASJONSTILFØRSEL, TOMME BEHOLDERE
 
Compat<sup>®</sup> Gravity
Compat® Gravity
Ernæringssett for gravitasjonstilførsel
Les mer
Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup>
Compat® Flexibaggle®
Tom beholder for tilførsel av ekstra vann eller sondenæring.
Les mer
TRANSNASALE SONDER
 
Compat<sup>®</sup> Stay Put
Compat® Stay Put
Nasojejunal sonde med dubbeltlumen.
Les mer
GASTROTUBER
 
Compat<sup>®</sup> Gastrotube
Compat® Gastrotube
Erstatningskateter med innvendig ballong
Les mer