Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

Webinar 2022

Her kan du som helsepersonell få et overblikk over våre webinar i 2022, og melde deg på de webinarene du vil delta på.

Velkommen!

Diagnostisering og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn

Hva er et stramt tungebånd og bør det klippes? Barnelege Katrine Gauer vil ta oss gjennom diagnostiske overveielser og dilemmaer i vurdering av stramt tungebånd hos spedbarn, inkludert kommunikasjon med foreldre, henvisningspraksis og behandlingsmuligheter.

Målgruppe: Helsesykepleiere

Foreleser: Katrine Gauer, Barnelege

29. marskl. 14.00 - 15.30

Å starte med fast føde - hva og hvordan?

Hva er fint å starte med når barnet er klar for fast føde? Er det noen matvarer som bør unngås? Hva bør man tenke ekstra på? Trenger barn som får vegetarisk kost noen ekstra tilskudd? Spørsmålene kan være mange fra foreldre. Klinisk ernæringsfysiolog Vibeke Landaas vil dele sin kunnskap og erfaring rundt temaet.

Målgruppe: Helsesykepleiere

Foreleser: Vibeke Landaas, klinisk ernæringsfysiolog

06. aprilkl. 14.00 - 15.30

Ernæring til slagspasienter

Underernæring er et utbredt problem hos pasienter som er rammet av slag. Riktig ernæringsbehandling er essensielt gjennom hele sykdomsforløpet.

Målgruppe: Klinisk ernæringsfysiologer, sykepleiere, leger, farmasøyter

Foreleser: TBA

26. aprilkl. 14.00 - 15.00

Sinne hos små barn

Psykolog Elisabeth Gerhardsen skal gå igjennom de mest vanlige årsakene til sinne og aggresjon hos små barn, sammen med tips og råd til hvordan dette kan best mulig hpndteres.

Målgruppe: Helsesykepleiere

Foreleser: Elisabeth Gerhardse, psykolog

12. maikl. 14.00 - 15.30

Registrer deg her:

Webinar Sinne små barn 12. mai QR code

Kumelkproteinallergi - fra mistankte til diagnose og behandling

Våren 2022 lanserer vi melkeskolen, digital undervisning for helsepersonell om om kumelkproteinallergi. I første del av melkeskolen møter dere barnelege Vibeke Fossum som skal snakke om diagnostisering og behandling av kumelkproteinallergi hos de minste barna.

Målgruppe: Helsesykepleiere

Foreleser: Vibeke Fossum, barnelege

20. maikl. 11.00 - 12.30

Ernæring til kreftpasienter

Riktig og tilstrekkelig ernæring kan bidra til bedret livskvalitet og funksjonsnivå gjennom hele sykdomsforløpet hos kreftpasienter. Men hvordan kan du som helsepersonell tilrettelegge for god ernæringsstatus?

Målgruppe: sykepleiere, leger, klinisk ernæringsfysiologer

Foreleser: TBA

25. maikl. 14.00 - 15.00

Mikrobiota, tarmhelse og sykdom

Betydning av mikrobiotia og kliniske fordeler linket til en sunn mikrobiota hos friske og syke mennesker.

Målgruppe: helsepersonell

Foreleser: TBA

13. septemberkl. 14.00 - 15.00