Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

Webinar 2022

Her kan du som helsepersonell få et overblikk over våre webinar i 2022, og melde deg på de webinarene du vil delta på.

Velkommen!

Mikrobiota, tarmhelse og sykdom

Betydning av mikrobiotia og kliniske fordeler linket til en sunn mikrobiota hos friske og syke mennesker.

Målgruppe: helsepersonell

Foreleser: TBA

13. septemberkl. 14.00 - 15.00

Ernæring til premature etter utskrivelse fra sykehuset

ved de kliniske ernæringsfysiologene Anne Karin Aurvåg og Christine Gørbitz ​

30. augustkl. 14.00 - 15.30 via Teams

Småspiste barn

ved klinisk ernæringsfysiolog Gislaug Gimse

19. September kl. 14.00 - 15.30 via Teams

Fedme og overvekt hos barn

ved kliniske ernæringsfysiolog Tove Drilen

19. Oktober kl 14.00 – 15.30 via Teams

Ernæring til kreftpasienter

Riktig og tilstrekkelig ernæring kan bidra til bedret livskvalitet og funksjonsnivå gjennom hele sykdomsforløpet hos kreftpasienter. Men hvordan kan du som helsepersonell tilrettelegge for god ernæringsstatus?

Målgruppe: sykepleiere, leger, klinisk ernæringsfysiologer

Foreleser: TBA

Feb 2023