OptiXpress®

Sviskeplommejuice fra konsentrat*

En porsjon OptiXpress® (200 ml) anbefales per dag. Ristes før bruk.

Uåpnet forpakning oppbevares svalt og tørt. Åpnet forpakning skal oppbevares i kjøleskap og brukes innen 24 timer. Produkt som er helt ut av forpakningen, skal oppbevares i en lukket beholder og konsumeres innen 4 timer ved oppbevaring i romtemperatur.

Vann, sviskejuice fra konsentrat 20%. * Sviskeplommekonsentrat fra tørkede plommer. UHT-behandlet. ​

Kontroller alltid informasjonen på forpakningen før bruk.

1. Attaluri et al. Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Apr;33(7):822-8