OptiXpress®


En flaske OptiXpress® (200 ml) anbefales per dag. Ristes før bruk.
Uåpnet produkt lagres svalt og tørt. Åpnet produkt må oppbevares i kjøleskap og kan brukes innen 24 timer. Innhold som helles ut av emballasjen, må oppbevares i en lukket beholder og konsumeres innen 4 timer dersom den oppbevares i romtemperatur.

Vann, sviskejuice fra konsentrat 20%.


UHT-sterilisert.


Sjekk alltid informasjonen på emballasjen før bruk.


Halal-sertifisert

1. Attaluri et al. Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Apr;33(7):822-8