Novasource® GI Control

Sondenæring med dokumentert effekt ved diaré

Diaré er en av de vanligste komplikasjonene som kan oppstå ved sondemating, og kan være svært belastende. En vanlig årsak til diaré er at bakteriefloraen i tarmen endres på grunn av samtidig antibiotikabehandling. Den løselige fiberen PHGG (Partielt Hydrolysert Guargummi) brytes ned i tykktarmen av bakterier. Da dannes det kortkjedede fettsyrer som fører til at slimhinnene i tykktarmen bygges opp, og at opptaket av vann, natrium og kalium øker. På den måten reduseres hyppigheten av diaré, og konsistensen på avføringen normaliseres.

Novasource GI Control inneholder 21 gram PHGG-fiber/1000 ml, og kan brukes av sondematede pasienter med normalt energi- og proteinbehov som har diaré eller som vil redusere risikoen for å få diaré.

1. Homann et al JPEN 1994;18:486-490

2. Spapen et al Clin Nutr 2001;20:301-305

3. Volkert et al Clin Nutr 2006;25:330-360

4. Rushdi et al Clin Nutr 2004;23:1344-1352

5. Meier et al Clin Nutr 2004;1(suppl 2):73-80

6. Slavin et al Nutrition 2003;19:549-552

7. Lochs et al Clin Nutr 2006;25:180-186


Oppdag vårt sortiment