Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert
 
Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Novasource GI Control

Novasource® GI Control

Sondenæring med dokumentert effekt ved diaré

Novasource GI Control varenummer: 839898
Last ned produktfaktablad

 

Novasource GI Control inneholder PHGG-fiber, og er spesielt tilpasset for å redusere risikoen for diaré hos sondematede pasienter. I de fleste kliniske studiene avtok diareen hvis den vanlige sondenæringen ble erstattet med sondenæring som inneholdt PHGG. PHGG fikk ved ESPENs konsensusmøte i Lisboa i 2004 en såkalt Grad A-anbefaling, som er den høyeste graden, for sin egenskap til å motvirke diaré.1-7

 

Slik motvirker PHGG diaré

Diaré er en av de vanligste komplikasjonene som kan oppstå ved sondemating, og kan være svært belastende. En vanlig årsak til diaré er at bakteriefloraen i tarmen endres på grunn av samtidig antibiotikabehandling. Den løselige fiberen PHGG (Partielt Hydrolysert Guargummi) brytes ned i tykktarmen av bakterier. Da dannes det kortkjedede fettsyrer som fører til at slimhinnene i tykktarmen bygges opp, og at opptaket av vann, natrium og kalium øker. På den måten reduseres hyppigheten av diaré, og konsistensen på avføringen normaliseres.

Bruksområde

Novasource GI Control inneholder 21 gram PHGG-fiber/1000 ml, og kan brukes av sondematede pasienter med normalt energi- og proteinbehov som har diaré eller som vil redusere risikoen for å få diaré.

Referanser

1. Homann et al JPEN 1994;18:486-490

2. Spapen et al Clin Nutr 2001;20:301-305

3. Volkert et al Clin Nutr 2006;25:330-360

4. Rushdi et al Clin Nutr 2004;23:1344-1352

5. Meier et al Clin Nutr 2004;1(suppl 2):73-80

6. Slavin et al Nutrition 2003;19:549-552

7. Lochs et al Clin Nutr 2006;25:180-186

 

Oppdag vårt sortiment
 
Novasource GI Advance
Novasource GI Advance
 
Les mer