Infasource®


Næringsmessig fullverdig for de aller minste med økt energibehov

En del barn blir født med økt behov for energi, mens andre har et uttilstrekkelig næringsinntak. Infasource® er tilpasset spedbarn og barn med klinisk bekreftet høyt energibehov samt med en hemmet tilvekst.

Produktet har høy energitetthet og inneholder delvis hydrolysert 100% myseprotein og strukturerte lipider.

Infasource® er er spesielt tilpasset kostbehandling for spedbarn med, eller i risiko for hemmet tilvekst. Den er egnet som eneste næringskilde fra fødselen og opp til 12 måneder, eller som kosttillegg opp til 24 måneders alder.

Produktet finnes i 2 ulike størrelser, 90 ml og 200 ml. Dette for å tilpasse barnets behov, uansett om det brukes som eneste næringskilde eller som kosttillegg.

Infasource® er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. För kostbehandling av spedbarn og små barn med et klinisk bekreftet høyt energibehov. Daglig behov av næring og væske bør beregnes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

VIKTIG INFORMASJON!
Amming er den beste måten å mate spedbarnet på i de første leve-månedene og skal alltid foretrekkes dersom mulig. Næringsmidler til spesielle medisinske formål (FSMP) som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov skal brukes under medisinsk tilsyn, og når alle andre muligheter inklusiv amming er utprøvdTil barn som trenger hjelp til å vokse