Informasjon fra Nestlé Health Science om hvordan vi håndterer COVID-19 situasjonen

Nestlé Health Science vil først og fremst rette en stor takk til alt helsepersonell som gjør en fantastisk innsats for at alle berørte skal få en så god omsorg og behandling som mulig i disse krevende og vanskelige tider.

Med tanke på den nåværende situasjonen vil vi forsøke å være så fleksible og tilgjengelig som mulig.

Først og fremst ønsker vi å informere om tiltakene vi gjør for sikkerheten, kvaliteten og tilgjengeligheten for våre produkter.

Produkter på lager, leveranse og sikkerhet
Siden vi vet at flere av produktene våre spiller en viktig rolle, arbeider vi hardt med tiltak for å sikre fortsatt produksjon og levering av produkter gjennom denne perioden.

  • Vi har allerede for en tid tilbake besluttet å øke produksjonen til full kapasitet.
  • Vi har identifisert noen nøkkelprodukter som enten har en høy etterspørsel, alternativt kommer til å få en høyere etterspørsel under rådende omstendigheter. For disse nøkkelproduktene har vi utenom økt produksjon også økt våre lager. Vi overvåker situasjonen nøye for å sikre at vi kan imøtekomme våre kunder, pasienter og forbrukere.
  • Vi forventer foreløpig ikke noen leveringsproblemer, men for å opprettholde god leveringssikkerhet er det viktig at du kontakter oss hvis du ønsker økte leveranser eller ser uventede ordremønstre slik at vi kan forberede oss og hjelpe på best mulig måte

Nestlé har alltid strenge krav til hygiene og renslighet i produksjon og distribusjonskjeden for å garantere høy kvalitet. Vi kan sertifisere at alle produktene våre er helt trygge for konsum. Coronavirus overføres ikke via mat og drikke.

- Nestles produkter opprettholder alltid de høyeste nivåene av matsikkerhet.

Ansatte og helsen til våre medborgere
Helse og sikkerhet for våre ansatte, pasienter, forbruker og kunder har alltid vært vår høyeste prioritet. Vi vil også ta vårt ansvar for å redusere smittespredning i samfunnet, derfor ser vi over vår arbeidspolitikk:

  • Vi følger myndighetenes anbefalinger og mange av de planlagte fysiske kundebesøk og kundearrangement er avlyst i den nærmeste tid fremover. Vi arbeider for å etablere alternative kommunikasjonskanaler og digitale verktøy for å sikre at dere skal få den informasjon det er behov for som telefon, mail, face-time og webinar. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med din lokale representant.
  • For Nestlé Health Science deltagelse på konferanser og messer i den nærmeste tiden fremover kommer vi til å endre på disse møtene til webinar eller alternativt forskyve på arrangementet til situasjonen tilsier det.

Vi fortsetter å overvåke situasjonen Vi følger de råd som blir gitt fra Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og samarbeider også med myndighetene i de landene som er rammet for å redusere risikoen for infeksjon. Vi kommer til å holde deg oppdatert om eventuelle forandringer i vår virksomhet.

Vi står til din disposisjon dersom du har spørsmål eller ønsker noe informasjon

Kontaktinformasjon til våre lokale representanter:

 Kontaktperson 

Produkter 

Mob 

Email 

Mari Eskerud 

Barneprodukter 

98 49 58 58 

Mari.eskerud@no.nestle.com 

Tone Nesse Aalén 

Barneprodukter 

91 53 90 87 

tone.aalen@no.nestle.com      

Siv Helen Staurland 

Produkter til voksne 

47 39 81 66 

sivhelen.staurland@no.nestle.com 

Madeleine Boberg 

Produkter til voksne 

47 60 16 72 

Madeleine.Boberg@no.nestle.com  

Gro Elverhøy Bøyum 

Produkter til voksne 

93 45 51 36 

Groelverhoi.boyum@no.nestle.com 

Bjørn Heggem 

Field sales manager 

97 00 27 24 

Bjorn.heggem@no.nestle.com 

Randi Dybevold 

KM/Coordinator 

95 88 48 09 

Randi.dybevold@no.nestle.com 

Email:nestlehealthscience@no.nestle.com 

Tlf. Sentralbord: 67817400