mother and child

NYE HORISONTER FOR ERNÆRINGSBEHANDLINGER

Hos Nestlé Health Science har vi et bredt utvalg av produkter som kan hjelpe til å gjenopprette eller forbedre en persons ernæringsstatus. I enkelte tilfeller får de avgjørende betydning for restitusjonen.


Vi har betydelig og økende kunnskap om ernæring, og dette åpner opp for nye muligheter innen helsevitenskapen. Vitenskapelige gjennombrudd skjer hele tiden, og de lærer oss mer om hvordan næringsstoffer påvirker sykdommer, både på cellenivå og på fysiologisk nivå.


Det hjelper oss å utvikle nye ernæringsinnovasjoner innen våre etablerte forretningsområder Consumer Care og Medical Nutrition, som er innovasjoner med en mer direkte og klinisk dokumentert terapeutisk effekt.


NESTLÉ HEALTH SCIENCE


Nestlé Health Science er et nytt og innovativt selskap innen helse og ernæringsbehandling, med fokus på det helsevitenskapelige segmentet. Vår målsetning er å forbedre helsen og forståelsen for vår helse for forbrukere, pasienter og våre samarbeidspartnere innen helsevesenet.


Nestlé Health Science virksomhet består av tre områder: Consumer Care, Medical Nutrition og Novel Therapeutic Nutrition.


Consumer Care


Innen Consumer Care tilbyr vi et sortiment av ernæringsløsninger for allmenne helseproblemer eller spesifikke helsetilstander. Produktene er direkte tilgjengelige for forbrukere gjennom detaljhandelen og apotekene, og resept trengs ikke.

Dette er et hurtigvoksende område ettersom vi blir stadig mer helsebevisste og vil holde oss friske og aktive så lenge som mulig, blant annet ved hjelp av riktig ernæring.


Medical Nutrition


Vårt sortiment innen Medical Nutrition er rettet mot pasienter som lider av spesifikke sykdomstilstander og har særskilte kostbehov.Vi fokuserer på næringsbehovene i forbindelse med en rekke medisinske tilstander som: medfødte metabolske sykdommer, pediatrisk pleie og matvareallergier, akuttbehandling (inkludert kritisk syke, tygge- og svelgevansker og kreft) samt metabolske syndromer og fedme. Vårt produktsortiment innen Medical Nutrition anbefales av helsepersonell, og brukes på sykehus, pleiehjem og privat.


Novel Therapeutic Nutrition


Gjennom Novel Therapeutic Nutrition investerer vi i selskaper med innovativ teknikk innen ernæring, blant annet innenfor områder som angår hjerne- og magehelse.

Når det kommer til hjernens helse og Alzheimers sykdom, støtter vi videre forskning og kliniske studier av produkter som hjelper hjernen å bearbeide glukose, som trengs for en effektiv hjernefunksjon.


Innen det gastrointestinale området er en av våre satsingsområder forskning på behandlinger som stimulerer mikrobiotaen. Slike behandlinger har potensial til å løse de bakenforliggende årsakene til ulike typer magesykdommer ved å gjenopprette tarmfloraen.