Kost og ernæring etter slag

old woman sick

Har du eller noen du står nær vært rammet av slag?


Slag er en samlebetegnelse for flere sykdommer forårsaket av blodpropp eller blødning i hjernen, som kan forårsake ulike symptomer. Vanlige tidlige symptomer er påvirkning på tale og syn, tap av følelse, svimmelhet og forvirring. Slag kan også forårsake andre komplikasjoner som kan påvirke evnen til å spise og drikke.


Stor risiko for underernæring etter slag


Underernæring oppstår når kroppens behov for energi og næring ikke dekkes, ofte på grunn av et utilstrekkelig matinntak og/eller et økt behov for energi og protein på grunn av sykdom. Det finnes mange årsaker til at risikoen for underernæring øker etter slag. Nedsatt appetitt på grunn av endret smak og lukt er vanlig. Lammelse og nedsatt bevegelighet kan gjøre det vanskelig å føre maten til munnen eller å opprettholde en passende sittestilling under måltider. Mange rammes også av tygge- og svelgevansker, noe som kan gjøre det vanskelig å spise den maten man er vant til.


Underernæring kan behandles og forebygges. Vekttap innebærer ofte tap av muskelmasse, noe som kan påvirke behandlingsforløpet. Du kan motvirke vekttap ved å spise flere mellommåltider og berike din vanlige kost med ekstra protein og energi, eksempelvis ved å spise mer egg, ost, fløte, olje og margarin. Nattfasten bør heller ikke være for lang. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan en en lege eller klinisk ernæringsfysiolog foreskrive næringsdrikker til spesielle medisinske formål, som tillegg til din vanlige kost. Dette kan hjelpe deg med å øke energi- og næringinntaket.


Ved tygge- og svelgevansker kan det forekomme at mat og drikke trenger å konsistenstilpasses slik at det letter svelgingen. Et fortykkningsmiddel kan for eksempel fortykke mat og drikke til den konsistensen som du trenger, for å kunne svelge trygt. I noen tilfeller er oralt inntak av mat og drikke ikke mulig eller ikke tilstrekkelig. Da kan det være behov for sondeløsning i en periode.


Endret mage- og tarmfunksjon


Mage og tarm kan også påvirkes av sykdomsforløpet. Et redusert inntak av mat og drikke, nedsatt bevegelse og forsinket gastrisk tømming kan forårsake forstoppelse. I tillegg kan antibiotikabruk påvirke tarmfloraen negativt. Et tilstrekkelig væskeinntak og fiberrike matvarer kan bidra til en god tarmhelse.


Nestlé Health Science tilbyr et bredt og velsmakende sortiment av næringsdrikker, både som fruktjuicebaserte, klare og melkelignende næringsdrikker. I tillegg tilbyr Nestlé Health Science sondeernæring, fortykningsmidler og sviskejuice. Tanken er at det skal finnes noe for ett hvert behov og smak.


Våre næringsdrikker, sondeernæringer og fortykningsmidler klassifiseres som næringsmidler til spesielle medisinske formål og brukes under medisinsk tilsyn. Egnet for kostbehandling av personer med underernæring eller i risiko for underernæring, og for personer med dysfagi.