Hvorfor sondematning

Hjemmelaget sondenæring kan inngå i ernæringsplanen for et barn som sondemates


Barnets vanskeligheter med å ta til seg næring, for eksempel vanskeligheter med å svelge, tilbakevendende oppkast forsøk (kvalme/hulking), brekninger, uvelhet og halsbrann, kan være veldig skremmende for deg, barnet ditt og hele familien.

Hvis vanskelighetene er så store at barnet risikerer å bli underernært, kan det bli aktuelt med sondemating.Hvorfor sondemating?

Sondemating hjelper barnet å vokse og utvikles, siden barnet får den næringen det trenger på en sikker måte. Vi forstår likevel at du kan føle uro overfor dette alternativet, og at overgangen til sondemating kan være en vanskelig opplevelse.

Sondemating gis bare til personer med underliggende medisinske tilstander.Kan jeg gi barnet hjemmelaget sondenæring?


Ønsker du å gi barnet ditt en mer normal kost og servere måltider med en sammensetning av ulike ingredienser som i størst mulig grad etterligner et vanlig måltid? Vurderer du å gi barnet hjemmelaget sondenæring eller bytte til en sondenæring med en annen næringssammensetning?

Vi forstår at dette er et viktig spørsmål for deg, men det er også viktig at du kontakter helsepersonell for å få medisinsk rådgivning og kostråd før du bytter til en annen næringssammensetning eller går over til å mate barnet med hjemmelaget sondenæring.