MAGE- OG TARMPROBLEMER

Gastrointestinale plager er et vidt begrep som kan omfatte alt fra refluks til forstoppelse. I mange tilfeller kan ernæringsbehandling spille en viktig rolle for barnets allmenntilstand og livskvalitet.1,2

Gastrointestinale plager hos barn kan ha flere årsaker, og kan påvirke hele mage-tarmkanalen. 3 Noen eksempler er gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), akutt og kronisk diaré, forstoppelse samt allergi/intoleranse overfor kumelkprotein eller soyaprotein.

Noen ganger holder det med ernæringsbehandling

Når et barn lider av gastrointestinale plager, kan ernæringsbehandling ofte dempe symptomene selv ved problematiske tilstander som GØRS.1,3,4

Riktig ernæring har mange fordeler

Et barn som lider av gastrointestinale plager, risikerer også ofte å få malabsorpsjon og fordøyelsesproblemer. Det kan igjen føre til feilernæring. 2 Derfor er det alltid viktig å sikre barnet riktig ernæring for å fremme normal vekst og utvikling. Selv ved intensivavdelinger er riktig ernæring direkte knyttet til bedre restitusjon og kortere sykehusopphold. 2

Vi skreddersyr behandlinger for alle slags mager. Hos Nestlé Health Science har vi barnets beste i fokus, uavhengig av type mageproblem. Derfor har vi som mål å utvikle skreddersydde ernæringsløsninger for barnets individuelle behov.

Les mer
Steng
Refluks rammer over 50% av alle barn i løpet av de første 3 månedene. Symptomene kan ofte reduseres ved å endre kostholdet.

Kilde: 

http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/ger-and-gerd-in-infants/Pages/facts.aspx. December 2014.

Share