FAILURE TO THRIVE

Diagnose Failure To Thrive (hemmet vekst) får barn når vekten eller graden av vektøkning er betydelig lavere enn gjennomsnittet for barn på deres alder.1,2

Mange av barna med Failure To Thrive begynner å følge vekstkurven etterhvert og når sitt normale vekstpotensial uten hjelp.3 Andre med diagnosen trenger hjelp. Diagnosen er utbredt, med en forekomst på 1 til 5 prosent av barn som havner på sykehus når de er yngre enn to år.4

Failure To Thrive forårsakes av malabsorpsjon eller underernæring, som kan være konsekvenser av en rekke ulike sykdommer og tilstander. Det kan for eksempel handle om kromosomavvik, nevrologiske problemer, infeksjoner eller fordøyelsesproblemer, men også miljøfaktorer som dårlige matvaner.1-5

Fremme den fysiske og mentale utviklingen

Det å håndtere mangelen på næring er like viktig som å behandle det underliggende problemet. Med riktig ernæring så tidlig som mulig kan man forhindre påvirkning på både den fysiske og mentale utviklingen. Et høyt kaloriinntak anbefales, og hos spedbarn kan dette sikres gjennom hyppig amming eller spesialerstatninger.2,6

Hos Nestlé Health Science jobber vi aktivt med å utvikle ernæringsbehandlinger for å dekke behovene hos små barn for å forbedre deres livskvalitet i oppveksten.

Les mer
Steng

Share