Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

ONKOLOGI

Betydelige terapeutiske fremskritt har blitt gjort de siste tiårene, hvor fokuset har blitt flyttet fra selve kreften til pasienten som helhet. Et slikt helhetssyn omfatter alle faktorer som kan forbedre livskvalitet.1, 2 Her spiller næringsinntaket en viktig rolle.

Kreft er et globalt helseproblem. I 2012 ble det påvist ca. 14,1 millioner nye tilfeller, og samme år viste statistikken at det var 32,6 millioner personer over 15 år som hadde fått en kreftdiagnose de siste fem årene.3

Nye framskritt og perspektiver forbedrer livskvalitet

Takket være de terapautiske fremskrittene de siste tiårene, slik som tidligere diagnostisering og bedre behandlinger, kan millioner av mennesker forlenge livet sitt til tross for at de har kreft.1 Kreftbehandlingen har også utviklet seg fra utelukkende å fokusere på behandling av svulsten til å se hele pasienten.

Dette nye perspektivet omfatter sunne levevaner som mosjon, nok søvn, røykstopp, stresshåndtering og næringsrik kost.2 Det å få i seg tilstrekkelig og god næring kan for eksempel være til god hjelp for å tolerere kreftbehandlinger.

Hos Nestlé Health Science engasjerer vi oss for å bidra i kampen mot kreft gjennom å utvikle ernæringsbehandlinger som hjelper personer under behandling.

Les mer
Steng

Share