Cow’s Milk Related Symptom Score - CoMiSS®

Cow’s Milk Related Symptom Score - CoMiSS®

Hva er CoMiSS®?

CoMiSS® står for Cow’s Milk Related Symptom Score og og ble først utviklet av en gruppe internasjonalt anerkjente eksperter i 20151 som et bevisstgjøringsverktøy for helsepersonell til å avdekke symptomer relatert til kumelk hos spedbarn.  

 • CoMiSS er et enkelt, raskt og brukervennlig bevisstgjøringsverktøy for symptomer relatert til kumelk, ment for bruk av helsepersonell. 
 • CoMiSS® øker bevisstheten om de vanligste symptomene på kumelkproteinallergi (KMPA), som kan bidra til at diagnosen blir stilt tidligere.  
 • CoMiSS® kan også brukes til å evaluere og kvantifisere utviklingen av symptomer under en diagnostisk intervensjon. 
 • CoMiSS® er tiltenkt brukt til barn under 1 år. 

Verktøyet er ikke beregnet på spedbarn med alvorlige og livstruende symptomer som tydelig indikerer KMPA, inkludert anafylaksi, som krever umiddelbar behandling. 

CoMiSS®-scoringsskjemaet er ikke tiltenkt brukt som et diagnostisk verktøy og skal ikke erstatte en oral matprovokasjon. Diagnose av KMPA kan bare bekreftes av en 2 til 4 ukers eliminasjonsdiett etterfulgt av en matprovokasjon.

En ekspertgruppe har revidert og oppdatert CoMiSS®

Siden 2015 har det blitt publisert 25 kliniske studier2 med CoMiSS®. Basert på denne nye forskningen og år med erfaring har i 2022 en gruppe eksperter fra flere land oppdatert CoMiSS®. Denne ble lansert på ESPGHAN i 2022. 

Hva er de viktigste oppdateringene av CoMiSS®?

 • Den samlede lavest mulige scoren som tyder på KMPA er redusert til ≥ 10 (fra ≥ 12). 
 • Bristol-avføringsskalaen er erstattet med Brussels avføringsskala for spedbarn og småbarn, som bedre gjenspeiler avføringskonsistensen til spedbarn som ikke er pottetrent. 
 • Tydeligere veiledning er gitt til helsepersonell for å identifisere spedbarna som verktøyet ikke er ment for og spedbarna som krever umiddelbar behandling/henvisning, f.eks. ved anafylaksi, spedbarn med sviktende tilvekst (failure to thrive) og syke spedbarn med hematochezi. 
   

Last ned CoMiSS® brukerguiden her


Kilder: 

 1. Vandenplas Y, Dupont C, Eigenmann P, et al. A workshop report on the development of the Cow’s Milk relatedSymptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatr. 2015 Apr;104(4):334-9 
 2. Bajerova, K, Salvatore S, Dupont C et al. The Cow’s Milk-Related Symptom Score (CoMiSS™): A Useful Awareness Tool.Nutrients 2022, 14, 2059. 
 3. Vandenplas et al. Cow’s Milk related Symptom Score: the update. Submitted. 2022.