Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

Infasource®Alle barn blir født forskjellige. Noen har et økt energibehov og/eller et utilstrekkelig matinntak. Disse barna kan ha behov for ekstra næring og energi for å dekke dagsbehovet og for å forhindre en hemmet vekst – Failure To Thrive.


Infasource er spesielt tilpasset for kostbehandling av spedbarn med, eller med risiko for, Failure To Thrive (hemmet vekst). Infasource er egnet som eneste ernæringskilde fra fødselen og opptil 12 måneder, eller som kosttillegg opptil 24 måneders alder.


Til barn som trenger hjelp til å vokse