Vår hjemmeside støtter ikke nettleseren Internet Explorer  

 
 
 
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert
 
Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
 

Creating Shared Value, Nestlé Institute of Health Sciences og Nestlé Nutrition Institute

Skape felles verdier – Creating Shared Value

En grunnleggende del av Nestlés langsiktige strategi er å skape et felles verdigrunnlag, Creating Shared Value (CSV), der samfunnets, enkeltpersoners og selskapets interesser ivaretas.

 

Hos Nestlé Health Science oppnår vi det gjennom å tilby ernæringsprodukter som er utviklet for å forbedre behandlingsresultatet og fremme kostbehandling av sykdommer, med mål om å øke pasientenes livskvalitet. Vi arbeider hele tiden for å ligge i forkant når det gjelder skreddersydde og forskningsbaserte ernæringsløsninger.

Samfunnsnytten av vår målsetning blir lavere pleiekostnader, både på kort og lang sikt. p>

http://www.nestle.se/csv

Nestlé Institute of Health Sciences
Nestlé Institute of Health Sciences driver med forskning for å tilegne seg ny innsikt om de bakenforliggende mekanismene for helse og sykdom. Målet med forskningen er også å utvikle vitenskapelig baserte ernæringsløsninger som kan bidra til bedre helse for både friske og syke mennesker.

http://www.nestleinstitutehealthsciences.com

Nestlé Nutrition Institute
Nestlé Nutrition Institute (NNI) deler forskningsbasert informasjon og utdanning med helsepersonell, forskere og ulike interessegrupper innen ernæring på en interaktiv måte.

NNI tilbyr en rekke hjelpemidler, akademiske stipender, ernæringskurs, medisinske utdanninger via e-learning, praktiske verktøy for innlæring, vitenskapelige seminarer og satellittsymposier.

Alle våre ressurser, inklusivt et arkiv med over 3 000 publikasjoner og 400 nettbaserte konferanser, er kostnadsfritt tilgjengelig for helsepersonell og andre medisinske aktører. Gjennom å spre forskningsbasert kunnskap og tilby utdanninger, fremmer instituttet «vitenskap for bedre ernæring», som har som mål å bidra til høyere livskvalitet over hele verden.

www.nestlenutrition-institute.org