Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert


Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Tegn på dysfagi

IDENTIFISERE TEGN PÅ DYSFAGI

I en studie som omfattet pasienter med dysfagi som ble behandlet poliklinisk(middelalder 65±16 år), så man at EAT-10 viser utmerket intern overensstemmelse (internal consistency), test–retest-reproduserbarhet (test-retest reproducibility) og kriterievaliditet (criterion-based validity).1

 

Videre forskning som inkluderer pasienter fra akutten, langtidssyke, og primærhelsetjenesten viser at EAT-10 kan brukes som et selvdiagnostiserende verktøy, er enkelt å forstå for flesteparten av pasientene (95,4 %), er en test som det går raskt å gjennomføre (<4 minutter i snitt), og kan skille pasienter med risiko for dysfagi fra pasienter med normal svelgefunksjon.2

 

  • Den totale poengsummen sammen med de individuelle svarene fra EAT-10 gir nyttig informasjon for å utarbeide en personlig pleieplan.
  • EAT-10 er ikke et diagnoseverktøy. EAT-10 er ment å være et verktøy for å screene pasienter som er i risikosonen så tidlig som mulig, vurdere alvorlighetsgraden av symptomene, og evaluere effekten av den pågående behandlingen.
  • Hvis den totale poengsummen fra EAT-10 indikerer potensielle problemer med å svelge effektivt og/eller trygt, går du videre for å bekrefte de kliniske symptomene på dysfagi med Volume-Viscosity Swallow Test (V-VST), eller en annen validert metode for klinisk vurdering og/eller bruk instrumentelle metoder som videofluoroskopi.

 

LAST NED OG BEGYNN Å BRUKE EAT-10 NÅ

  

 

 

 

  1. Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, Leonard RJ. Validity and Reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Annals of Otology Rhinology & Laryngology 2008;117(12):919-924.
  2. Burgos R et al.[Translation and validation of the Spanish version of the EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) for the screening of dysphagia].Nutr Hosp. 2012 Nov-Dec;27(6):2048-54.

 

 

STUDIESAMMENDRAG

Fortykningsmiddelet ThickenUp Clear øker svelgesikkerheten hos dysfagipasienter.

Last ned sammendraget eller send en e-post til customerservice@no.nestle.com og skriv «Studiesammendrag» i emnefeltet samt oppgi adressen din, så sender vi den til deg.

LAST NED SAMMENDRAG