Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert


Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Screening

FORDELER MED Å SCREENE FOR DYSFAGI

  • Apparater med et systematisk screeningprogram for dysfagi har signifikant bedre pasientutfall*:
  • Færre tilfeller av lungebetennelse (redusert med 55 %)
  • Færre dødsfall som følge av lungebetennelse (43 % reduksjon av dødelighet)
  • Kortere sykehusopphold (redusert med 2 dager)
  • Bedre hydrering og næringsinntak

 

*Disse utfallene er forbundet med en potensiell kostnadsreduksjon og forbedret livskvalitet

STUDIESAMMENDRAG

Fortykningsmiddelet ThickenUp Clear øker svelgesikkerheten hos dysfagipasienter.

Last ned sammendraget eller send en e-post til customerservice@no.nestle.com og skriv «Studiesammendrag» i emnefeltet samt oppgi adressen din, så sender vi den til deg.

LAST NED SAMMENDRAG