Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert


Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

SVELGEVANSKER ER ET VANLIG HELSEPROBLEM. MYE KAN GJØRES FOR Å HÅNDTERE SYMPTOMENE OG ØKE LIVSKVALITETEN.

FORSTÅ DYSFAGI

Dysfagi (svelgevansker) er en medisinsk tilstand knyttet til vansker med å svelge fast føde eller væske. En person som lider av dysfagi, kan enten ha vansker med å forme en bolus (klumpen med mat som skal svelges) i munnen, eller vansker med å flytte bolusen fra munnen til magesekken.

 

Svelging er en kompleks prosess som involverer de fleste muskler, kjertler og nerver. Svelgeprosessen omfatter tre tydelige faser, der hver fase kontrolleres på sin egen måte. Dysfagi kan skyldes en forstyrrelse i noen eller flere av disse svelgefasene.

DE TRE SVELGEFASENE:

FASE 1: ORAL FASE – NÅR MATEN BEARBEIDES I MUNNEN

Maten tygges, fuktes med spytt og presses sammen, for å forme en bolus. Tungens og kinnenes muskler transporterer bolus til bakre delen av munnen.

FASE 2: FARYNGEAL FASE – TIDLIG GJENNOMFART GJENNOM SVELGET

Bolus passerer svelget (pharynx), og fortsetter ned i spiserøret (øsofagus) mens strupelokket (epiglottis) lukker strupehodet (larynx).

FASE 3: ØSOFAGEAL FASE – SEN GJENNOMFART GJENNOM SPISERØRET

Bolus passerer spiserøret (øsofagus) for til slutt å nå magesekken.

Svelgevansker kan oppstå i alle aldre, men det er mer vanlig hos eldre. Nesten 14 % av befolkningen over 50 år har kliniske tegn på dysfagi. Dysfagi kan også føre til andre helseproblemer. Tidlig diagnostisering samt riktig behandling er derfor den beste anbefalingen for å sikre god livskvalitet hos pasienter med svelgevansker.

 

Hva er årsaken til dysfagi?

Dysfagi forårsakes ofte av sykdommer eller skader på nervesystemet, spasmer i musklene i spiserøret eller andre tilstander som fysiologisk blokkerer eller forårsaker en avsmaling av spiserøret. Dysfagi kan oppstå i forbindelse med sykdomstilstander som slag, kreft i hode og hals, en trakeostomi, Alzheimers og Parkinsons. Hos eldre kan svelgevansker oppstå på grunn av forandringer i nerve- og muskelfunksjon som utvikles med alderen, samt også ved manglende tenner, dårlig tilpassede proteser, utilstrekkelig spyttproduksjon eller sår på tunge eller tannkjøtt.

 

Hva er risikoene med dysfagi?

Dysfagi fører ofte til at måltidene blir litt smertefulle, stressende og mindre nytbare. Svelgevansker kan derfor føre til redusert inntak av mat og drikke. Mange oppsøker ikke hjelp, men for de som gjør det, så er det ikke alle symptomer som nevnes for helsepersonalet ettersom symptomene kan knyttes til selve aldringen eller til annen sykdom. Det fører dessverre til at det er få som får stilt riktig diagnose, og som får riktig medisinsk behandling. Hvis symptomene får utvikle seg kan de etter hvert føre til alvorlige helsekomplikasjoner som underernæring, dehydrering, vektnedgang og luftveisinfeksjoner (som lungebetennelse).

 

Det kan altså være en utfordring for pasienter med dysfagi å få i seg tilstrekkelig mengde med næringsstoffer. En pleieplan som tilpasser hvordan mat og drikke inntas, er derfor en viktig del av behandlingen. Et annet aspekt er at pasienter med dysfagi dessverre unngår sosiale aktiviteter siden de ofte omfatter mat og drikke.

 

Screening av dysfagi

Til tross for at det er forbundet store helserisikoer med dysfagi, er tilstanden fremdeles ikke tilstrekkelig kjent og mange pasienter er underdiagnostisert. Studier viser at kun 25 % av alle med dysfagi er blitt diagnostisert. Derfor er systematisk screening av høyrisikopasienter ønskelig for en tidlig behandling av dysfagi. På den måten kan man effektivt identifisere alvorlighetsgraden av symptomene, anbefale hensiktsmessig behandling ved et tidligere stadium og dermed unngå helserisikoene.

IDENTIFISERE TEGN PÅ DYSFAGI

Systematisk screening av dysfagi forbedrer pasientutfallet Studier tyder på at det mangler formelle protokoller for screening av dysfagi i det kliniske arbeidet. Man har i en stor studie sett at kun 40 % av apparatene er utstyrt med et program for systematisk screening.

 

Les mer om screening

STUDIESAMMENDRAG

Fortykningsmiddelet ThickenUp Clear øker svelgesikkerheten hos dysfagipasienter.

Last ned sammendraget eller send en e-post til customerservice@no.nestle.com og skriv «Studiesammendrag» i emnefeltet samt oppgi adressen din, så sender vi den til deg.

LAST NED SAMMENDRAG