Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert


Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Diagnose

DIAGNOSEVERKTØYET V-VST

V-VST er en validert metode for klinisk vurdering som kan brukes til å identifisere kliniske symptomer på orofaryngal dysfagi. Svakere leppelukke, orale eller faryngeale rester av mat og/eller væske i munn eller svelg og at pasienten svelger flere ganger per bolus, anses å være kliniske tegn på nedsatt svelgeevne; forandringer i stemmekvalitet (inkludert grøtete stemme), hoste eller redusert oksygenmetning ≥3 % er tegn på redusert svelgesikkerhet.1

 

Testen tar 10 minutter å gjennomføre, og den starter med en trygg viskositet (nektar) og en bolus med lite volum (5 ml). Væsker av økende volum (opp til 20 ml) og vanskegrad (nektar, etterfulgt av umodifisert væske og pudding) gis sekvensielt. Dette gjøres samtidig som man i hver enkelt svelging ser etter kliniske tegn på nedsatt effektivitet og sikkerhet i svelgeevnen. I en studie som ble spesifikt designet for å undersøke den diagnostiske grundigheten til V-VST, viste det seg at testen er en sikker, rask og grundig klinisk metode. Testen har en sensitivitet og en spesifisitet for svekket svelgesikkerhet på 88,2 % respektive 64,7 %.1

 

V-VST kan benyttes til å fastslå hvilket volum og hvilken viskositet på væsker pasienten trenger for å svelge på en trygg og effektiv måte. Løpende bruk av V-VST kan bidra til å overvåke fremskritt hos pasienten over tid for å justere anbefalt volum og viskositet ved behov og/eller foreslå andre tester som videofluoroskopi.

 

PROTOKOLLEN FOR VOLUME-VISCOSITY SWALLOW TEST (V-VST)

 

Hvis resultatet fra V-VST påviser nedsatt svelgeevne, kan pasientens næringstilstand og hydrering være nedsatt. Hvis testen påviser nedsatt svelgeevne, bør pasienten innta bolus av laveste viskositet og høyeste volum som han/hun klarte å svelge under testingen uten å vise tegn på svelgevansker.

  1. Rofes L et al. The volume viscosity swallow test for clinical screening of dysphagia and aspiration.Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2012;72:33-42.

STUDIESAMMENDRAG

Fortykningsmiddelet ThickenUp Clear øker svelgesikkerheten hos dysfagipasienter.

Last ned sammendraget eller send en e-post til customerservice@no.nestle.com og skriv «Studiesammendrag» i emnefeltet samt oppgi adressen din, så sender vi den til deg.

LAST NED SAMMENDRAG