/info/pages/search.aspx

Dine data

PERSONVERNMERKNAD

Dine data: Viktige spørsmål og svar

Takk for at du besøker dette nettstedet. Vi håper du vil lære mer om Nestlé Health Science S.A. samt våre produkter og tjenester.

Vi respekterer din rett til personvern i onlineverdenen når du bruker vårt nettsted og kommuniserer elektronisk med oss. Vi setter i verk alle nødvendige tiltak for å sikre alle personopplysninger du gir oss.

Det er svært viktig at du er informert om at Nestlé Health Science S.A. er den dataansvarlige (se Spørsmål 18 i denne Personvernmerknaden) for dine personopplysninger. Prinsippene i denne Personvernmerknaden gjelder for alle dataansvarlige i Nestlè Group.

Vi har satt opp en rekke spørsmål som vi mener du gjerne vil ha svar på når det gjelder personopplysningene du sender til oss. Disse spørsmålene vil informere deg om dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger og tiltak som vi setter i verk for å opprettholde personvernet og sikkerheten i forbindelse med disse personopplysningene. Vi håper og tror at denne informasjonen vil være nyttig for deg.

Hvis du har spørsmål vedrørende dine personopplysninger eller disse praksisene kan du ta kontakt med oss på adressen oppgitt i Spørsmål 5 nedenfor.
________________________________________

OBS!

Vi utformet denne Personvernmerknaden slik at du ikke behøver å lese alt som står i den for å finne svaret på et spesifikt spørsmål.

Hvis du derimot ønsker å lese alt sammen kan du gjerne gjøre dette. Du finner hele teksten nedenfor.

Klikk på et spørsmål nedenfor og du vil bli sendt til det relevante svaret i hovedteksten.
________________________________________

SP1 Hvilke personopplysninger samler vi inn via dette nettstedet og hvordan samler vi inn disse opplysningene?
SP2 Hvordan vet du at dine personopplysninger lagres på en sikker måte?
SP3 Til hvilke formål bruker vi dine personopplysninger?
SP4 Hvem offentliggjør vi dine personopplysninger til og hvorfor?
SP5 Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du sender til oss?
SP6 Hvilke land vil dine personopplysninger sendes til og hvorfor?
SP7 INFORMASJONSKAPSLER («sporingsteknologi») – Hvordan og hvorfor bruker vi dette?
SP8 e-markedsføring - Hva er SPAMMING (søppelpost) og hvordan skal du forholde deg til dette?
SP9 Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
SP10 Hva er våre retningslinjer for barns bruk og kommunikasjon på våre nettsteder?
SP11 Bruker vi lenker til tredjeparters nettsteder og hva skjer med mine personopplysninger når jeg sendes til disse nettstedene?
SP12 Hva skjer med mine personopplysninger når jeg sender en e-post om dette nettstedet til noen andre?
SP13 Hva skjer med mine personopplysninger hvis jeg deltar på en online undersøkelse via dette nettstedet?
SP14 Hva er engangsregistrering?
SP15 Kan vi endre vilkårene i denne Personvernmerknaden?
SP16 Hvor finner jeg mer informasjon om juridiske spørsmål vedrørende nettstedene til Nestlé og om mine juridiske rettigheter og ansvar?
SP17 På hvilke(n) adresse(r) kan jeg ta kontakt med dere ved spørsmål om mine personopplysninger?
SP18 Hvilke spesifikke betegnelser med juridiske definisjoner brukes i denne Personvernmerknaden?
SP19 VIKTIG – Hvorfor må jeg godta vilkårene i denne Personvernmerknaden?

 

NESTLÉ PERSONVERNMERKNAD

 

SP1 Hvilke personopplysninger samler vi inn via dette nettstedet og hvordan samler vi inn disse opplysningene?

SVAR Vi samler kun inn personopplysninger som DU ønsker å gi oss eller som du må sende oss for å forbedre våre kundetjenester. Vi samler inn direkte personopplysninger slik som navn, adresse og e-postadresse, i tillegg til indirekte informasjon slik som informasjonskapsler, tilkoblings- og systeminformasjon.

Du kan oppgi din e-postadresse, ditt navn og telefonnummer til oss slik at vi kan sende deg informasjon om Nestlé Health Science eller om våre produkter og tjenester, for å delta i våre konkurranser eller undersøkelser, eller bare for holde deg oppdatert om spennende utviklinger du kan være interessert i.

Du kan stole på at vi iverksetter alle nødvendige tiltak for å lagre personopplysningene du sender til oss på en sikker og konfidensiell måte.

SP2 Hvordan vet du at dine personopplysninger lagres på en sikker måte?

SVAR Vi iverksetter alle nødvendige tiltak for å lagre personopplysningene du sender til oss på en sikker og konfidensiell måte. Kun autorisert personale fra Nestlé Group, tredjepartsselskaper (dvs. tjenesteleverandører) eller fra våre forretningspartnere (som er kontraktsmessig bundet til å lagre all informasjon trygt og konfidensiell) har tilgang til dine personopplysninger.  Alt personale fra Nestlé som har tilgang til dine personopplysninger må godta Nestlés personvernprinsipper, og alt personale fra tredjeparter med tilgang til dine personopplysninger må signere en taushetspliktavtale. I tillegg må tredjepartsselskaper med tilgang til dine personopplysninger signere kontrakter som sørger for at denne informasjonen lagres på en sikker måte. For å sikre at dine personopplysninger er beskyttet bruker vi et sikkert IT-miljø og har satt i verk nødvendige tiltak for å hindre uautorisert tilgang (dvs. hacking).

Gå til Spørsmål 4 – Hvem offentliggjør vi dine personopplysninger til og hvorfor?

SP3 Til hvilke formål bruker vi dine personopplysninger?

SVAR Dine personopplysninger vil kun brukes til formålene du har gitt oss autorisasjon til. De vil også brukes til å forvalte, støtte og innhente tilbakemelding om våre tjenester samt for å hindre brudd på sikkerhet, lovgivningen eller våre kontraktsvilkår.

SP4 Hvem offentliggjør vi dine personopplysninger til og hvorfor?

SVAR Nestlé vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparts forretningsorganisasjon som kan bruke disse opplysningene for direkte markedsføringsformål medmindre du har gitt oss spesifikk tillatelse til å gjøre dette.

For Nestlés retningslinjer om: (i) direkte markedsføring via e-post; (ii) din rett til å be Nestlé om å IKKE ta kontakt med deg via direkte markedsføring til enhver tid; og (iii) din rett til å slette dine personopplysninger fra våre systemer – gå til henholdsvis Spørsmål 8 og 5.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper innen Nestlé Group. Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter, men kun etter de strengt begrensede betingelsene fastsatt nedenfor:

 

  • Vi kan oppgi dine personopplysninger til tredjeparter (slik som våre internett-tjenesteleverandører) som hjelper oss med å forvalte dette nettstedet. Noen av disse forretningspartnerne kan befinne seg i et annet land enn der du har tilgang til dette nettstedet. Gå til Spørsmål 6 – Hvilke land vil dine personopplysninger sendes til og hvorfor? Disse tredjepartene må til enhver tid levere samme sikkerhetsnivå for dine personopplysninger som Nestlé, og der dette er påkrevet,  være bundet av en juridisk avtale for å lagre dine personopplysninger på en sikker og konfidensiell måte samt kun behandle disse opplysningene etter spesifikke instruksjoner fra Nestlé.
  • Vi kan også oppgi dine personopplysninger til statlige organer og myndigheter ansvarlige for lov og orden hvis: vi er påkrevet til å gjøre dette som følge av den gjeldende lovgivningen; eller hvis det med en slik handling er rimelig å anta at vi etterkommer en rettslig prosess i god tro; ved å følge eventuelle juridiske krav eller tiltak, eller for å beskytte rettighetene til Nestlé Group eller deres kunder og offentligheten.
  • Vi kan, i enkelte begrensede tilfeller, oppgi dine personopplysninger til potensielle oppkjøpere av relevant Nestlé-virksomhet, men gitt at (i) vi har inngått en kontrakt der denne informasjonen lagres på en konfidensiell og sikker måte; og (ii) at Nestlé oppfyller den gjeldende lokale lovgivningen når disse personopplysningene oppgis.

SP5 Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du sender til oss?

SVAR Du har rett til å be oss om å gi deg all informasjon vi lagrer om deg. Du kan også slette, korrigere eller gå gjennom dine personopplysninger ved å sende en e-post til: webmaster@nestle.com eller ved å sende et brev til: Webmaster, Nestec S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Sveits.

SP6 Hvilke land vil dine personopplysninger sendes til og hvorfor?

SVAR Nestlé er et globalt selskap og dine personopplysninger kan overføres til andre land enn der du befinner deg. Dine personopplysninger kan også overføres mellom ulike selskaper innen Nestlé Group i ulike land. Vi iverksetter de nødvendige tiltak for å opprettholde sikkerheten til dine personopplysninger både under overføring og ved lagring i de ulike landene.

Serveren som gjør dette nettstedet tilgjengelig kan befinne seg utenfor landet der du har tilgang til dette nettstedet. Tjenesteleverandøren som opererer som vert for dette nettstedet er bundet av en kontrakt som sikrer personvernet ditt og krever blant annet at tjenesteleverandøren kun handler etter instruksjoner fra Nestlé og implementerer alle nødvendige tekniske tiltak på løpende basis for å lagre dine personopplysninger på en sikker måte.

SP7 INFORMASJONSKAPSLER («sporingsteknologi») – Hvordan og hvorfor bruker vi dette?

SVAR Vi bruker sporingsteknologi («informasjonskapsler») for å innhente personopplysninger som type nettleser og operativsystem, refererende side, bane via side, IP-domen, osv. med det formål å kunne forstå hvordan besøkende bruker dette nettstedet. Informasjonskapslene hjelper oss med å skreddersy dette nettstedet etter dine personlige behov.

All informasjon som innhentes via informasjonskapsler vil ikke offentliggjøres utenfor Nestlé Group eller angitte tredjeparter. Informasjonen vil ikke brukes til uoppfordret (kommersiell) kommunikasjon.

Informasjonskapsler på din datamaskin inneholder ikke ditt navn, men en IP-adresse. Etter at brukerøkten er avsluttet vil ikke informasjonen i informasjonskapslene lenger være tilgjengelig for oss.

Påse at dine datamaskininnstillinger gjenspeiler om du godtar informasjonskapsler eller ikke. Du kan stille inn nettleseren til å varsle deg før du godtar informasjonskapsler, eller du kan ganske enkelt avvise dem. Det kan hende du ikke har tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet hvis du avviser informasjonskapslene. Trykk på nettleserens «Hjelp»-knapp for å finne ut hvordan du gjør dette. Du behøver ikke å ha informasjonkapselfunksjonen på for å kunne bruke eller navigere i store deler av dette nettstedet eller andre nettsteder som tilhører Nestlé. Hvis du bruker ulike datamaskiner på ulike steder må du huske på å justere hver enkelt nettleser etter dine ønskede informasjonskapselinnstillinger.

SP8 e-markedsføring - Hva er SPAMMING (søppelpost) og hvordan skal du forholde deg til dette?

SVAR Spamming (søppelpost) er uoppfordrede e-poster som sendes til deg som inneholder annonser eller markedsføringsrelatert materiale uten ditt samtykke

Vi sender IKKE søppelpost. Nestlé bruker et rapporteringsverktøy for søppelpost som beskytter våre ansatte mot SPAMMING. Å sende e-post uten samtykke er ulovlig i mange land. vi vil ikke bruke dine personopplysninger (inkludert din e-postadresse) for direkte markedsføring eller oppfølgingskommunikasjon medmindre du har gitt oss UTTRYKKELIG tillatelse til å gjøre dette. Dette kalles «valgfritt» samtykke.

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepartsselskaper som vil bruke dine personopplysninger til å sende deg søppelpost.

Dette nettstedet kan gi deg muligheten til å motta markedsføringsinformasjon via e-post. Hver e-post som sendes fra Nestlé vil gi deg muligheten til å stanse mottak av markedsføring via e-post.

Hvis du av en eller annen grunn mener du har mottatt søppelpost fra en selskap i Nestlé Group må du informere oss om dette umiddelbart på den oppgitte adressen. For adresseopplysninger, gå til Spørsmål 5 - Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du sender til oss?

SP9 Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

SVAR Vi kan lagre personopplysninger du sender til oss via dette nettstedet i databaser, slik som i markedsføringsdatabasen for kundeforhold. Dine personopplysninger vil lagres av Nestlé Group kun i den tiden vi anser

som nødvendig med hensyn til vårt behov for å besvare spørsmål eller løse problemer, levere forbedrede og nye tjenester samt oppfylle de juridiske kravene i henhold til gjeldende lovgivning. Dette betyr at vi kan lagre dine personopplysninger i en rimelig tidsperiode etter at du har stanset bruken av tjenester fra Nestlé eller stanset bruken av dette nettstedet. Etter denne perioden vil dine personopplysninger slettes fra alle systemer i Nestlé Group.

Vi minner deg om at vi har rett til å slette dine personopplysninger når som helst. Gå til Spørsmål 5 - Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du sender til oss?

SP10 Hva er våre retningslinjer for barns bruk og kommunikasjon på våre nettsteder?

SVAR Vi mener at det er ytterst viktig å beskytte barns personvern online, og oppmuntrer derfor foreldre eller verger til å bruke tid online med sine barn for å delta i og overvåke barnas internettaktiviteter.

Vi samler ikke inn personopplysninger fra barn med hensikt via dette nettstedet.

Spesiell merknad til foreldre

Vi anbefaler at foreldre/verger regelmessig kontrollerer og overvåker barnas bruk av e-post og andre internettaktiviteter.

Påse at ditt barn ikke gir oss personopplysninger online uten å be deg om tillatelse.

Du kan når som helst kontrollere ditt barns personopplysninger og få disse endret eller slettet online. Alternativt kan du også be oss om å slette ditt barns informasjon ved å sende oss et skjema om sletting via e-post/vanlig post/faks til adressen som er angitt i kontaktopplysningene fastsatt i Spørsmål 5 - Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du sender til oss?

SP11 Bruker vi lenker til tredjeparters nettsteder og hva skjer med mine personopplysninger når jeg sendes til disse nettstedene?

SVAR Vi bruker lenker til andre nettsteder som tilbyr deg en mulighet til å gå gjennom tilknyttet og interessant informasjon relatert til Nestlé Health Science. Disse nettstedene fra tredjeparter er utenfor vår kontroll, og dekkes dermed ikke av denne Personvernmerknaden. Hvis bruker andre nettsteder ved hjelp av lenkene fra oss kan operatørene av disse nettstedene samle inn dine personopplysninger. Påse at du er fornøyd med retningslinjene for personvern på disse nettstedene fra tredjeparter før du sender inn personopplysninger. Vi forsøker, så langt det er mulig, å sikre at alle nettsteder fra tredjeparter vi har lenker til skal ha tilsvarende tiltak for beskyttelse av din personopplysninger som oss, men vi kan ikke holdes ansvarlig hverken juridisk eller på annen måte for aktiviteter, retningslinjer for personvern eller beskyttelse av personopplysninger hos disse tredjepartene.

SP12 Hva skjer med mine personopplysninger når jeg sender en e-post om dette nettstedet til noen andre?

SVAR Noen av våre nettsteder kan gi deg muligheten til å sende en e-post med denne nettadressen til en annen person. For at denne funksjonen skal fungere på riktig måte må vi samle inn din e-postadresse og/eller e-postadressene til de(n) du sender nettadressen til. E-postadressene som samles inn på denne måten brukes ikke til andre formål enn å innfri din forespørsel. Disse e-postadressene vil ikke lagres og slettes umiddelbart etter at din forespørsel er innfridd.

SP13 Hva skjer med mine personopplysninger hvis jeg deltar på en online undersøkelse via dette nettstedet?

SVAR Fra tid til annen kan vi be besøkende på vårt nettsted om å delta i spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene vil være relatert til innholdet på nettstedet, våre produkter og tjenester eller kategorier av produkter og tjenester. Vi kan spørre om emner som er relevant for vår forretningsvirksomhet, alder eller aldergrupper, kjønn, og/eller andre upersonlige opplysninger. På bakgrunn av disse spørreundersøkelsene kan vi legge til informasjon som er innhentet fra informasjonskapsler i dine svar, men du vil ikke bli spurt om personopplysninger. De innsamlede personopplysningene er ikke bundet til personopplysningene du allerede har oppgitt til oss. Personopplysninger innhentet fra avstemninger og spørreundersøkelser vil kun brukes av oss internt, men felles informasjon (som ikke kan ledes tilbake til deg) kan deles med andre.

SP14 Hva er engangsregistrering?

SVAR For å gjøre registreringsprosessen enklere bruker vi et engangsregistreringsverktøy for dette nettstedet. Ved hjelp av dette verktøyet kan denne informasjonen, når du registrerer deg på vårt nettsted, automatisk gjøres tilgjengelig for deg ved registrering på andre nettsteder som tilhører Nestlé. Dine personopplysninger forblir beskyttet og vi vil alltid be deg om ditt uttrykkelige samtykke eller om du vil «delta» for å motta informasjon fra nettsteder som tilhører Nestlé før du legges til e-postlister.

SP15 Kan vi endre vilkårene i denne Personvernmerknaden?

SVAR Vi vil av og til foreta endringer og korrigeringer i denne Personvernmerknaden. Gå gjennom denne Personvernmerknaden regelmessig for å se endringer og hvordan disse endringene påvirker deg.

SP16 Hvor finner jeg mer informasjon om juridiske spørsmål vedrørende nettstedene til Nestlé og om mine juridiske rettigheter og ansvar?

SVAR Ettersom Nestlé Health Science S.A. er et sveitsisk selskap vil lover og regler som gjelder for dette nettstedet reguleres av sveitsisk lovgivning. For mer detaljert informasjon kan du gå til Vilkårene for dette nettstedet ved å klikke på denne lenken eller se disse direkte på dette nettstedet.

SP17 På hvilke(n) adresse(r) kan jeg ta kontakt med dere ved spørsmål om mine personopplysninger?

SVAR E-postadressen er: webmaster@nestle.com eller send et brev til: Webmaster, Nestec S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Sveits.

SP18 Hvilke betegnelser har spesifikke juridiske definisjoner i denne Personvernmerknaden (disse er uthevet med blokkbokstaver for enkelthets skyld)?

SVAR «Personopplysninger» er også kjent som «persondata» og betyr all informasjon relatert til deg som person, og som identifiserer deg enten direkte eller indirekte. (På nettstedene er dette vanligvis din e-postadresse).

«Behandling av personopplysninger» betyr alle operasjoner som utføres med hensyn til dine personopplysninger, enten automatisk eller manuelt, inkludert innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpassing eller endring, innhenting, konsultasjon, bruk, offentliggjøring ved overføring, spredning eller på annen måte gjøre tilgjengelig, justere eller kombinere, blokkere, slette eller destruere (dvs. alle aktiviteter som Nestlé utfører på eller med personopplysninger som du sender til oss).

«Dataansvarlig» er organisasjonen som, alene eller sammen med andre, fastsetter formål og midler for behandling av dine personopplysninger (dvs. Nestlé-enheten som driver dette nettstedet og samler inn dine personopplysninger), som i dette tilfellet er Nestlé Health Science S.A.

«Tredjepart(er)» i denne Personvernmerknaden betyr alle selskaper som ikke er kontrollert av Nestlé enten via direkte eller indirekte eierskap.

«Nestlé» og «Nestlé Group» i denne Personvernmerknaden referer til Nestlé S.A., dvs. moderselskapet samt datterselskaper der Nestlé S.A. har kontroll, enten via direkte eller indirekte eierskap.

SP19 VIKTIG – Hvorfor må jeg godta vilkårene i denne Personvernmerknaden?

SVAR Nestlé er et globalt selskap som bruker internett til å samle inn og behandle dine personopplysninger. Dette involverer naturligvis behandling og overføring av dine personopplysninger over landegrensene.

Denne Personvernmerknaden gir deg all nødvendig informasjon (på en enkel og tilgjengelig måte) slik at du kan velge om du vil bruke dette nettstedet og sende dine personopplysninger til Nestlé eller ikke.

Ved å søke på dette nettstedet og kommunisere elektronisk med oss samtykker du derfor i at vi behandler dine indirekte personopplysninger (informasjonskapsler, tilkoblings- og systeminformasjon) som fastsatt i denne Personvernmerknaden.

Hvis du ber oss om en spesifikk tjeneste (dvs. konkurranse, nyhetsbrev eller nye produktopplysninger, osv.) må du sende inn direkte personopplysninger (navn, adresse og e-postadresse) til oss. I dette tilfellet vil vi be deg om ditt uttrykkelige samtykke til å samle inn og bruke disse personopplysningene. Disse personopplysningene vil kun brukes til formålene du har gitt oss autorisasjon til.

For spørsmål vedrørende denne Personvernmerknaden kan du ta kontakt med oss på den oppgitt adressen i Spørsmål 5, og vi vil besvare alle spørsmålene du måtte ha.

Lutry, januar 2011

Copyright © 2010 Société des Produits Nestlé S.A.