/info/pages/search.aspx

Brukervilkår

Takk for at du besøker dette nettstedet. Les Vilkårene i dette dokumentet nøye ettersom bruken av dette nettstedet utgjør din aksept av de fastsatte Vilkårene.

På dette nettstedet refererer betegnelsene «vi», «oss», «vår», «Nestlé» og «Nestlé Group» til Nestlé S.A., Nestlé Health Science S.A. og alle andre tilknyttede selskaper som er relevante i denne konteksten. «Du» refererer til alle personer som bruker dette nettstedet.

Nettsted - Personvern

All personopplysninger eller personlig materiale som sendes til dette nettstedet er gjenstand for Nestlé Groups retningslinjer for personvern og beskyttelse av personopplysninger fastsatt i Personvernmerknaden på dette nettstedet.

Nøyaktig, fullstendig og rettidig informasjon

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at dette nettstedet inneholder nøyaktig og fullstendig informasjon, men vi er ikke ansvarlige for informasjon som unøyaktig eller ufullstendig på dette nettstedet. Alt indirekte tap av materiale som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet skal være på egen risiko. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke alle endringer av materialet og informasjon som finnes tilgjengelig på dette nettstedet.

Overføring

All ikke-personlig kommunikasjon eller materiale du overfører til dette nettstedet via e-post eller lignende, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og uten eiendomsrett.  Alt du overfører eller posterer er Nestlé Groups eiendom og kan benyttes for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, offentliggjøring, overføring, publisering, kringkasting og postering. Dessuten kan Nestlé Group benytte, uten vederlag og uansett formål (inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, annonsering og markedsføring av produkter) alle ideer, kunst, oppfinnelser, utviklinger, forslag eller konsepter som finnes i kommunikasjonen du sender til dette nettstedet. All slik bruk kan benyttes uten noen form for kompensasjon til parten som sender inn denne informasjonen. Ved innsendelse av informasjon garanterer du også at du eier materialet/innholdet som sendes inn, at dette ikke er ærekrenkende og at Nestlé Groups bruk ikke vil krenke eventuelle tredjeparters rettigheter eller på annen måte gjøre at vi bryter gjeldende lovgivning. Nestlé Group er ikke forpliktet til å benytte informasjonen som sendes inn.

Opphavsrett

Registrert varemerke tilhørende Société des Produits Nestlé S.A. Ettertrykk forbudt.

All opphavsrett og andre rettigheter til tekst, bilder og annet materiale på dette nettstedet er Nestlé Groups eiendom eller er inkludert i tillatelsen fra den relevante eieren.
Du har tillatelse til å søke på dette nettstedet, reprodusere utdrag ved hjelp av utskrifter, nedlastinger til en harddisk eller for distribusjonsformål til andre individer. Dette kan kun gjøres med forbehold om at du opprettholder all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter, og at den ovenstående varemerket vises ved slike reproduksjoner. Du kan ikke selge eller distribuere reproduksjoner fra hele eller deler av dette nettstedet for kommersielt bruk, og reproduksjonene skal ikke modifiseres eller innlemmes i annet arbeid, publikasjoner eller nettsteder.

Varemerker, logoer, tegn eller servicemerker (samlet kalt «Varemerker») som vises på dette nettstedet tilhører Société des Produits Nestlé S.A., en del av Nestlé Group. Intet innhold på dette nettstedet skal anses som garanti for lisens eller rettighet til å benytte Varemerker som vises på dette nettstedet. Din bruk/misbruk av varemerkene eller annet innhold på dette nettstedet, utenom som fastsatt av disse Vilkårene, er strengt forbudt. Du er også klar over at Nestlé Group vil håndheve sine opphavsrettigheter til fulle i henhold til gjeldende lovgivning.

Lenker til andre nettsteder

Lenker på nettstedene tilhørende Nestlé Group kan gjøre at du kommer utenfor nettverket og systemene til Nestlé Group, og Nestlé Group vil ikke være ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller funksjon på tredjeparters nettsteder. De angitte lenkene er oppført i god tro og Nestlé Group kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer på tredjeparters nettsteder dit lenken(e) er angitt. Inkluderingen av lenke(r) til andre nettsteder innebærer ikke en tilslutning fra Nestlé Group. Vi anbefaler på det sterkeste at du er oppmerksom og leser de juridiske merknadene og personvernmerknadene nøye på alle nettstedene du besøker.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Din bruk av dette nettstedet er på egen risiko.

Garantier

Dette nettstedet er tilgjengelig for deg «som det fremstår» og «etter tilgjengelighet», og Nestlé Group gir ingen garantier, hverken indirekte eller direkte, lovbestemt eller på annen måte (inkludert indirekte garantier for salgbarhet eller tilfredsstillende kvalitet eller tilpasning for et spesielt formål) inkludert garantier eller representasjoner om at materialet på dette nettstedet skal være fullstendig, nøyaktig, pålitelig, rettidig, ukrenkelig for tredjeparter, at tilgangen til dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri eller virusfri, at dette nettstedet vil være trygt, at alle råd eller meninger innhentet fra Nestlé Group via dette nettstedet er nøyaktig eller pålitelig og eventuelle representasjoner eller garantier dertil vil være gjenstand for en uttrykkelig ansvarsfraskrivelse.

Merk at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater unntak av indirekte garantier, slik at enkelte av disse unntakene kanskje ikke vil være gjeldende for deg. Undersøk din lokale lovgivning.

Vi forbeholder oss retten til å begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til dette nettstedet eller andre funksjoner på dette nettstedet når som helst uten forutgående varsel.

Ansvar

Nestlé Group og/eller andre parter involvert i opprettelse, produksjon eller levering av dette nettstedet på våres vegne skal ikke være ansvarlig for eventuelle direkte, tilfeldige, konsekvente, indirekte, eller spesielle krav om erstatning for kostnader, tap eller ansvar som kan oppstå som følge av din tilgang til, bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet samt endring av innhold på dette nettstedet eller andre nettsteder du har tilgang til via en lenke fra dette nettstedet eller som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for tiltak vi utfører eller mislykkes i å utføre som et resultat av e-postmeldinger du sender oss.

Nestlé Group og/eller andre parter involvert i opprettelse, produksjon eller levering av dette nettstedet skal ikke være ansvarlig for å opprettholde materiale og tjenester som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet eller levere korrigeringer, oppdateringer eller lanseringer i forbindelse med dette. Alt materiale på dette nettstedet er gjenstand for endringer uten varsel.

Nestlé Group skal dessuten ikke være ansvarlig for eventuelle tap som er forårsaket av datavirus som kan påvirke ditt datautstyr eller annen eiendom som følge av din bruk av eller tilgang til nettstedet eller nedlasting av materiale fra dette nettstedet. Hvis du velger å laste ned materiale fra dette nettstedet skal dette være på egen risiko.

I den grad gjeldende lovgivning tillater dette vil du fraskrive deg ethvert krav mot Nestlé Group, deres konsulenter, direktører, ansatte, leverandører og programmerer som kan oppstå som følge av din bruk av dette nettstedet.

Forbudt aktivitet

Du forbys å utføre handlinger som Nestlé Group anser for å være, etter eget skjønn, upassende og/eller kan anses for å være en ulovlig handling eller som er forbudt i henhold til lover og regler som gjelder for dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til:

Alle handlinger som kan anses som et brudd på enten personvern (inkludert opplasting av personopplysninger uten samtykke fra denne personen) eller annen personrett for fysiske personer;

Bruk av dette nettstedet for ærekrenkelse eller injurier mot Nestlé Group, deres ansatte eller andre individuelle, eller handlinger som setter omdømmet til Nestlé Group i vanry;

Opplasting av filer som inneholder virus som kan skade Nestlé Groups eiendom eller andre personers eiendom; og

Postering eller overføring av uautorisert materiale til dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til materiale som etter vår mening sannsynligvis vil skape forstyrrelser, skadelige følger for eller krenkelser av systemet eller nettverkssikkerhet som brukes av Nestlé Group eller tredjepart, slik som ærekrenkende, rasistisk, obskønt, truende, pornografisk eller annet ulovlig materiale.

Jurisdiksjon og regulerende lovgivning

Nestlé Group kan ikke garantere at materiale og informasjon på dette nettstedet er egnet for eller et tilgjengelig for alle land eller språk.

Du og Nestlé Group samtykker i at eventuelle tvister eller krav som kan oppstå som følge av bruken av dette nettstedet skal reguleres av sveitsisk lovgivning og skal avgjøres av domstolene i Sveits.

Informasjonskapsler

Nestlé bruker sporingsteknologi («informasjonskapsler»). Nestlé Groups retningslinjer for bruk av informasjonskapsler er beskrevet i Nestlé Groups retningslinjer for personvern og personopplysninger på denne nettsiden.

Oppdatering av juridisk merknad

Vi forbeholder oss retten til å endre og korrigere denne juridiske merknaden. Besøk denne siden fra tid til annen for å gå gjennom eksisterende og ny informasjon.

Copyright © Société des Produits Nestlé S.A. 2004