/info/pages/search.aspx

Virksomhetsområde

Nestlé Health Science etterstreber å være en pioner i en ny bransje med den tradisjonelle industri innenfor ernæringsprodukter og legemiddelindustri ved å utvikle vitenskapeligbaserte, personlig tilpassede ernæringsprodukter og derved skape en ny måte å forebygge og behandle sykdommer.

Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet HealthCare Nutrition, en bransjeledende aktør innenfor medisinsk ernæring, har Nestlé Health Science ambisjon om å fokusere på kroniske tilstander innenfor områdene mage-tarmsykdom, metabolske sykdommer og hjerne sykdommer.
Med bakgrunn i dette har Nestlé Health Science gjort flere oppkjøp samt investeringer i flere partnerskap.

 

Oppkjøp

  • Vitaflokjøpt i 2010, ,utvikler og markedsfører kliniske næringsprodukter for spedbarn, barn og voksne med genetiske avvik som påvirker hvordan kroppen håndterer næringsstoffene
  • CM&D Pharma, kjøpt i 2011,  er spesialisert på utvikling av produkter for pasienter med kroniske sykdommer, eksempelvis kronisk nyresykdom og mage-tarmsykdom.
  • Prometheus Laboratories, kjøpt i 2011, spesialisert på diagnostikk og lisensierte spesialistprodukter av legemidler innenfor gastroenterologi og onkologi
  • Pamlabkjøpt i 2013, har en inovativ produktportefølje med produkter for spesielle medisinske formål. Til pasienter med mild nedsatt kognitiv funksjon, depresjon og diabetesrelatert perifer neuropati 

 

 

Investeringer/partnerskap

  • Vital Foods, hvor Nestlé Health Science ble minoritetseier i 2011, en virksomhet innen utvikling av kiwibaserte produkter for mage-tarmhelse.
  • Accera, hvor Nestlé Health Science ble minoritetseier i 2012, spesialisert seg på neurogenerative sykdommer, eksempelvis Alzheimers sykdom.
  • Nutrition Science Partners, er et 50/50- eid joint venture selskap bestående av Nestlé Health Science og Chi-Med, et selskap innen legemiddel og helsetjenester.