Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du kan bli omdirigert


Er du helsepersonell?
Dette materialet er kun tilgjengelig for helsepersonell, og du blir omdirigert til hjemmesiden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Dysfagi

DET Å KUNNE SPISE OG DRIKKE NORMALT ER VIKTIGT FOR LIVSKVALITETEN

DYSFAGI

 

Svelgevansker (dysfagi) rammer særlig eldre personer. Det er en vanlig komplikasjon i forbindelse med mange sykdomstilstander, slik som ved nevrologiske sykdommer

Dysfagi – vanligere enn du tror

Så mange som opptil 9 % av befolkningen lider av dysfagi, og av dem er ca. 75 % ubehandlet. Dette til tross for at ubehandlet dysfagi er en vanlig årsak til underernæring og dehydrering. Det er også fare for aspirasjon og lungebetennelse ved feilsvelging.

Det er derfor spesielt viktig at helsevesenet vurderer svelgeevnen hos pasienter med økt risiko for dysfagi. Pasienter med svelgevansker trenger ofte hjelp av ulike yrkesgrupper i helsevesenet.

Det å kunne spise og drikke som normalt

Personer som kan tilpasser spising og drikking ut fra egne begrensinger og behov, har tatt et viktig steg for å håndtere sykdommen og forebygge ytterligere helseproblemer. Hos Nestlé Health Science jobber vi aktivt med å utvikle innovative ernæringsbehandlinger for tilstander som dysfagi, med mål om å forbedre pasientenes livskvalitet.